Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

25. 11. 201913:51

Usnesení vlády ČR ze dne 25. listopadu 2019 č. 853

k návrhu poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 637)

Vláda svým usnesením ze dne 25. listopadu 2019 č. 853 (včetně Přílohy 1 k tomuto usnesení) zaujala k tomuto návrhu zákona nesouhlasné stanovisko.

Cílem návrhu zákona bylo zavedení transparentních účtů pro některé právní formy neziskových organizací s cílem veřejné kontroly původu jejich peněžních prostředků ze zahraničí. Všechna stanoviska ústředních orgánů k tomuto návrhu byla negativní.