Jednání Rady

25. 3. 202014:30

Jednání Rady dne 20. ledna 2020

Na svém jednání se Rada věnovala mj. otázkám ochranného dohledu, předlužení či situaci ve věznicích

Program jednání Rady byl následující:

  1. Podnět k odškodnění ochranného dohledu
  2. Podnět Výboru pro základní práva a předcházení diskriminace k problematice předlužení v České republice
  3. Podnět Výboru proti mučení k vězeňství
  4. Doporučení Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní technologie k Informační koncepci České republiky v rámci programu Digitální Česko
  5. Představení aktuální činnosti Výboru pro práva dítěte
  6. Činnost Výboru pro sexuální menšiny a příprava semináře k právům LGBT+ osob
  7. Podnět Výboru pro práva cizinců k postavení osob bez státní příslušnosti
  8. Mezitimní zpráva o plnění doporučení z Univerzálního periodického přezkumu
  9. Různé