Tiskové konference

23. 3. 202011:05

Tisková konference ministra školství k termínům maturitních, přijímacích a závěrečných zkoušek, 23. března 2020

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den, dámy a pánové, milí novináři, vítejte na tiskové konferenci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Tématem je tedy aktuální situace ve školství a konkrétně termíny maturitních, přijímacích a závěrečných zkoušek. Já už slovo předávám panu ministrovi.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den. Asi nikdo z vás nečekal a já už vůbec ne, že v pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy budu stát na konci března po čtrnácti dnech toho, co děti nechodí do školy a oznamovat reálný scénář návratu žáků a studentů zpět do škol ve druhé polovině května tohoto roku.

Nutno říct, že situace, které čelí nejen Česká republika, nejen Evropa, ale téměř celý svět, je těžká a nová pro každého z nás. Je nová pro učitele, je nová pro žáky a studenty, je nová pro rodiče.

Je na místě poděkovat našim učitelům, ale i nepedagogickým pracovníkům, jak se této situace zhostili, a je naprosto na místě vyzdvihnout, že řada z nich začala okamžitě využívat on-line nástroje a pokračovat dál ve vzdělávacím procesu.

Na co bych ale nechtěl zapomenout, je poděkování našim rodičům, protože většina našich rodin se nachází v těžké situaci, kdy kromě toho, že rodič musí dělat práci z domu, tak se má podílet na vzdělávacím procesu intenzivněji než kdy dříve, a to klidně i u více dětí najednou.

V této souvislosti bych na tomto místě chtěl poprosit učitele, aby nyní, když víme, že ta opatření budou trvat delší dobu, společně s řediteli škol sestavili plán a v následujících týdnech se soustředili na procvičování, a především profilující předměty. Skutečně je potřeba brát ohled i na to, jaká situace je v těch rodinách, co vše je zvladatelné, zvlášť v týdnech, které nás čekají.

Považuji za nutné také poděkovat vysokým školám, kdy doposud, když jsme na udělování profesur hovořili o třetí roli univerzit, častokrát to bylo – neříkám prázdné slovo – ale pátrali jsme po tom, jaká je konkrétní náplň. Ta konkrétní náplň třetí role univerzit se ukázala v posledních dnech a týdnech, a to především v dobrovolnické činnosti, která je spjata nejenom s lékařskými obory, pedagogickými obory, ale je všeobjímající z pohledu studentů i ostatních oborů a já jsem za to rád. Takže děkuji českým univerzitám, českým vysokým školám za práci, kterou teď provádějí, kterou teď dělají.

Zároveň nechci zapomenout ani na poděkování mládežnickým organizacím, jako jsou Skaut, Junák i mnohé další, které se aktivně zapojily do dobrovolnické činnosti, pomáhají starým lidem a snaží se dělat, co mohou v této nelehké situaci.

A nechci zapomenout ani na poděkování svým kolegům z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, často rodičům malých dětí, školáků, že ve velmi krátkém čase připravili mimo jiné rozcestník on-line vzdělávání nadalku.msmt.cz, který může pomoci školám, ale i rodičům v distančním vzdělávání v následujících týdnech. Zároveň jsem rád, že mí kolegové ve spolupráci s Českou televizí připravili projekt UčíTelka, který hned od druhého týdne naběhl a je pomocníkem vzdělávání v době, kdy naše děti nechodí do školy.

Zároveň jsme v posledních čtrnácti dnech upravili pravidla pro zápisy do základních škol tak, aby nemuselo dojít k prezenční účasti a šlo dělat vše pouze distančně. V mezičase také ve spolupráci s kraji a zřizovateli jsme nastavili systém škol, které pečují nejenom o děti lékařů a sester, ale všech, kdo se podílí na integrovaném záchranném systému.

Toliko k poděkování. Samozřejmě, že domácí vzdělávání a vzdělávání na dálku, které teď probíhá, s sebou přináší i otázky, co bude s jednotnou přijímací zkouškou, co bude s maturitou, když 8. dubna už měly začít státní části u maturitní zkoušky. Společně s kolegy jsme avizovali, že počkáme na ten vývoj a aktualizaci scénářů ze strany Ministerstva zdravotnictví, a k tomu došlo v posledních dnech. A z těch variant, které jsme v posledních čtrnácti dnech zpracovávali, jsme se rozhodli pro následující.

Jednotná přijímací zkouška, kde naprosto chápeme, že je to dlouhodobá příprava děti a její další natahování by samozřejmě bylo na úkor těchto děti, tak jsme se zaměřili na to, aby mohla proběhnout co nejdříve po znovuotevření škol pro naše děti a studenty. To znamená, že u jednotné přijímací zkoušky nedojde ke změně podoby, proběhne v nezměněné podobě, a to nejdříve čtrnáct dnů po znovuotevření našich škol. Úpravy se budou týkat pouze zkrácení lhůt tak, abychom byli schopni vyhodnotit ty jednotné přijímací zkoušky co nejrychleji. A bude tam jedna organizační změna a ta se týká toho, že nebudou dvě kola, ale pouze jedno kolo plus náhradní termíny.

Co se týká maturitní zkoušky, tak maturity budou zahájeny, státní část proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol našim studentům a proběhnou bez písemné části z českého jazyka a cizího jazyka. To znamená, ta státní část bude zahrnovat didaktické testy. Ty proběhnou na školách, školám poskytneme klíč k jejich vyhodnocení a tyto testy budou vyhodnoceny přímo na školách, tak abychom ušetřili čas.

V případě maturit, kde jsou ještě další návaznosti na studium na vysokých školách nebo na nástup do práce, tak počítáme v legislativní úpravě, kterou předložíme i s nouzovým scénářem a v případě, že by nedošlo k otevření škol pro naše studenty do 1. června tohoto roku, tak maturitní vysvědčení bude uděleno dle známek z posledních tří vysvědčení.

Co se týká kroků následných, tak poté, co jsme stanovili tyto scénáře, tak intenzivně nebo ještě intenzivněji než doposud budeme s rektory řešit úpravy termínů přijímacího řízení na vysoké školy a úpravu podmínek přijímacích řízení, neb i tam je to v tuto chvíli omezeno zákonem a pravidla jsou dána zákonem. Zároveň v návaznosti na vývoj situace a upřesnění dalších scénářů, tak přijmeme opatření uzavření klasifikace za druhé pololetí, ale tady skutečně až v následujících týdnech podle dalšího vývoje epidemie, které čelíme.

Dovolte mi, abych závěrem ještě jednou požádal učitele a ředitele, aby přizpůsobili ty zadávané úkoly směrem ke školám tomu, že domácí vzdělávání a vzdělávání na dálku bude probíhat ještě řadu týdnů, a soustředili se především na profilující předměty a procvičování. Jsem přesvědčen, že výzva, před kterou všichni stojíme, je výzvou, která kromě znalosti předmětu, která je určitě důležitá, přinese i řadu věcí, které v rodinách mohou proběhnout, a následující týdny mohou přispět k tomu, že naše děti budou mít v sobě kompetence, schopnosti a hodnoty, které jsou minimálně stejně důležité jako vzdělávání, ne-li důležitější.

V následujících týdnech se proto společně zaměřme na to, abychom byli ohleduplní, abychom v dětech pěstovali pocit zodpovědnosti, samostatnosti a mezigenerační solidarity. Budeme to potřebovat. Prosím tedy rodiče, aby byli ohleduplní k učitelům, aby chápali, že učitelé dělají, co mohou. Zároveň prosím učitele, aby se snažili podívat na vzdělávání také optikou rodin, kde v tuto chvíli probíhá práce z domova a vzdělávání několika dětí, protože jen spolu to zvládneme.

Děkuji.

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Tolik od ministra školství Roberta Plagy, já také děkuji a nyní je prostor pro Vaše dotazy. Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já bych se chtěla zeptat, jestli jste v pravidelném kontaktu s šéfem krizového štábu a epidemiologem Romanem Prymulou a jestli se bavíte o alespoň hrubém odhadu, kdy by mohlo dojít ke znovuotevření škol. Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Co se týká pana náměstka Prymuly jako šéfa krizového štábu, tak je účasten každého videozasedání vlády a včera jsme si ohledně této situace telefonovali napřímo a ty scénáře řešíme. Já jsem avizoval před čtrnácti dny, že vyčkáme na první z přesných scénářů Ministerstva zdravotnictví, a tak se také stalo.

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, další dotaz TV Nova.

Háta Sassmanová, TV Nova: Mě by zajímalo, spekulovalo se o tom, že by nebyly letní prázdniny, že by výuka pokračovala například přes ně. Je něco takového ve hře? Děkuju.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Rozhodně ty scénáře, které jsem nyní představil, a ani žádný ze scénářů, se kterými na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pracujeme, nepočítá s tím, že by došlo ke zkrácení letních prázdnin.

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, další dotaz TV Prima

Josef Mádle, TV Prima: Já bych se chtěl zeptat na přijímací zkoušky. Vy jste uvedl, že přijímací zkoušky budou beze změny. Neuvažovalo se ale o tom, stejně tak, jako se uvažuje u maturitních zkoušek, že by se přihlédlo k posledním vysvědčením? Přeci jenom děti v devátých třídách jsou v takovém komplikovaném období věku, tak jestli by to neusnadnilo toto období jak rodičům, tak dětem. Děkuji.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga: Věřte, že jsme zvažovali řadu variant, a varianta nějakého nouzového stavu, pokud by nebylo možné realizovat jednotné přijímací řízení a jednotné přijímací zkoušky, tak také byla na stole, ale po konzultaci mimo jiné s Asociací ředitelů gymnázií a s řediteli jednotlivých středních škol a víceletých gymnázií, tak jsme došli k závěru, že by použití místo státní části pouze vysvědčení tu situaci častokrát neřešilo.

Jsou, převážně víceletá gymnázia, kde je sto šedesát dětí se stejným profilem, se stejnými známkami, stejnými zájmy a doplňkovými aktivitami, jako jsou olympiády, kroužky, jako je sportovní vyžití. To znamená, že vybíráte šedesát ze sto padesáti, kteří jsou úplně stejní. To znamená, není možné použít vysvědčení jako celoplošné kritérium. 

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, další dotaz. Rozhlas.

Janetta Roubková, Český rozhlas: Mě by zajímalo, vy jste zmiňoval, že maturity budou nejdříve nějakým 21 dní po znovuotevření škol. Zajímalo by mě, z jakého důvodu tato lhůta? Na čem je to založené? A zda maturity budou probíhat v nějakém jiném režimu než dosud. Děkuji. 

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Bavíme se o státní části maturit. Když se podíváte, že na středních školách musí proběhnout jednotné přijímací zkoušky a musí tam proběhnout i maturity, tak je potřeba, aby to bylo v oddělených termínech, aby se to prostorově i organizačně zvládlo. To je jeden z těch argumentů. 

Čtrnáct a dvacet jedna dní ještě neznamená, že se ten termín dá vyhlásit, až se školy otevřou, ale ve chvíli, kdy vláda  rozhodne o znovuotevření škol, tak já mohu vyhlašovat tento termín. Samozřejmě je na místě i to zohlednění potřeby těch škol, aby mohly zorganizovat jednotné přijímačky, mohly zorganizovat maturity v dostatečném předstihu. Je to balanc mezi tím, aby znovuotevření bylo co nejrychleji, a tím, aby byla nějaká předvídatelnost  a školy, ale i studenti, se na to mohly připravit.

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, další dotaz. Ještě televize Prima.

Josef Mádle, TV Prima: Rád bych se ještě zeptal na formu výuky na dálku, protože se na nás obrací řada rodičů, že je teď běžná praxe taková, že učitelé učí na dálku formou e-mailů, že pošlou novou látku, a rodiče se hroutí z toho, že nemají kapacity chodit do práce nebo být na home office, ještě učit novou látku a sami se tím prodírat, jak to tím učitel myslí. Děti mají i striktně dané termíny, do kdy musí odeslat vyplněné úkoly atd. Chtěl jsem se zeptat, jestli budete jako ministerstvo i nějakým způsobem korigovat formu podání této výuky na dálku. Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Naprosto chápu, že ve chvíli, kdy tento stav byl vyhlášen, tak školy udržely tempo výuky na dálku a mám pro to pochopení. Ale jak jsem řekl ve svém vstupu minimálně dvakrát, tak teď, když víme, že ta situace bude trvat ještě řadu týdnů, tak je potřeba, aby i školy korigovaly způsob zadávání. A já jsem říkal, že bych byl rád, a ministerstvo může dávat pouze doporučení, aby se soustředily pouze na profilující předměty, aby se soustředily na opakování a aby se snažily co největší měrou zohlednit i situaci v rodinách, která je nelehká. 

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji. Ještě jednou televize Nova.

Háta Sassmannová, TV Nova: Mě by možná ještě v souvislosti s tím napadlo, jestli neuvažujete o nějakých plošných srovnávacích testech, protože výuka z domova může vypadat různě na různých školách, tak potom nějak vyhodnotit, jak probíhala. Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: O plošných srovnávacích testech poté, co tato situace pomine, v tuto chvíli rozhodně neuvažujeme. Mám za to, že všichni v tuto chvíli řešíme situaci tak, jak nastala, a každá škola je schopna poté, co nouzový stav skončí, se podívat na to, jaká je úroveň žáků, co zvládli doma, a poradí si s tím uvnitř těchto škol. 

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji. Další dotaz ještě Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já bych se možná ještě zeptala, jak zmiňujete to opatření, že pokud by se školy do 1. června neotevřely, tak by maturitní vysvědčení bylo vystaveno na základě studijních výsledků z posledních tří vysvědčení. Tam by tedy šlo o udělání nějakého průměru z posledních tří vysvědčení s tím, že pokud by tedy žák neuspěl, tak bude mít možnost nějakého komisního přezkoušení. Je to tak?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Ano, je to přesně tak. Vycházíme z toho, že by to bylo vysvědčení z poloviny třetího ročníku, konce třetího ročníku a poloviny čtvrtého ročníku s tím, že v případě, že by z toho předmětu byl někdo neúspěšný, tak samozřejmě je tam komisionální přezkoušení. 

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, ještě televize Prima.

Josef Mádle, TV Prima: My zde ještě máme dotaz přímo od vysokoškoláků. Ptají se co oni a státnice. Jakým způsobem toto bude řešeno, protože oni sami v tuto chvíli prý nic nevědí. Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Co se týká přijímaček na vysoké školy, tak ty jsou v gesci vysokých škol, na rozdíl od maturit, na rozdíl od jednotných přijímacích zkoušek. Ale jak jsem říkal, pan náměstek Doleček, náměstek pro vysoké školy, vědu a výzkum, je ve spojení s rektory a já také a poté, co jsme stanovili tento scénář, tak se situaci budeme snažit intenzivně vyřešit ve vztahu k přijímacímu řízení, ale i státnicím na vysokých školách, protože i tam je nutná změna zákona. To znamená, že v tuto chvíli je třeba připravit další legislativní krok, který se bude týkat přijímaček. A samozřejmě budeme chtít vyzvat rektory k tomu, abychom koordinovali termíny, protože v tuto chvíli víme, jakým způsobem budou probíhat termíny u maturit tak, aby příjímací řízení navázala nebo aby se nekřížila přijímací řízení s maturitami.

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, další dotaz. Redaktory, kteří nemohou být přítomni, nechali propojit on-line, tak jestli můžeme propojit o dotazy on-line.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Já bych jako prvního poprosil Jakuba Veinlicha z Blesku. Prosím, Jakube, první dotaz.

Jakub Veinlich, deník Blesk: Hezký den, pane ministře, já bych se vás zeptal, zda se uvažovalo nad nějakou formou maturit tzv. na dálku? To znamená například telekonference, Skype nebo něco podobného? Je to vůbec reálné? A druhá věc: Navázal bych možná na dotaz k vysokým školám, co se týká státnic. Tam o tom tedy rozhoduje samostatně každá vysoká škola zvlášť? Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Začnu odzadu. Co se týká státnic a jejich úpravy, tak tam rozhoduje každá vysoká škola zvlášť. Samozřejmě, že i když děláme opatření, co se týká maturit nebo vysoké školy ve vztahu ke státnicím, tak je třeba respektovat nejen ta mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, ale hlavně toho ducha, který je s tím spojen. To znamená, aby nedocházelo ke shlukování osob na jednom místě a k většímu přenosu koronaviru.

Takže co se týká těch státnic, tak tam to bude úprava na straně vysokých škol. Jak jste se ptal na ty maturity, tak že by se dělaly přes Skype na dálku, tak o tom se neuvažovalo. Je to technicky neproveditelné. V tom počtu. A samozřejmě neřeší to tu situaci té státní části, která má podobu didaktických testů.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Díky. A poprosím pana redaktora Votrubu z Hospodářských novin.

Viktor Votruba, Hospodářské noviny: Dobrý den. Doufám, že se slyšíme. Omlouvám se, pokud už jste to zodpověděl, nicméně měl jsem problém se spojením. Chci se zeptat, zvažovali jste i tu variantu, že by se maturity dělaly v menších skupinách tak, jak to bylo některými navrhováno? 

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Zvažovali jsme řadu variant, ale pokud se bavíme o státní části maturit a pokud se bavíme o tom, že v tuto chvíli je zákaz vstupu do škol, tak nedávalo ani smysl bavit se o nějakých potenciálně menších skupinách. A v případě státní maturity, která je samozřejmě jeden test v jeden termín, tak by rozdělení do nějakých 14 dnů po malých skupinkách ani nedávalo smysl. 

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Díky a na dotaz by měl být připravený Radek Bartoníček, Aktuálně. Prosím, Radku.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den, pane ministře. Možná jsem neslyšel úplně všechno, protože přes video je to trochu složitější. Pane ministře, já mám pocit, že jste neodpověděl na tu otázku, jestli máte nějaký odhad, kdy by děti mohly do škol? A prosím, s tím souvisí dotaz, nezlobte se, měl jsem pocit, že v téhle době nejste příliš vidět. Zdá se mi to jenom nebo jste dostatečně v kontaktu s krizovým štábem, s panem premiérem a máte všechny nejnovější informace? Možná by bylo dobré i v minulých dnech být ještě více vidět a slyšet. Jinak držím palce a děkuju.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak děkuji za připomenutí. Máte pravdu, neodpověděl jsem na dotaz České televize, s jakým scénářem pracujeme. My pracujeme v tuto chvíli se scénářem, který počítá s návratem dětí do škol ve druhé polovině května. Ale samozřejmě, znovu opakuji, a tím možná navážu na tu otázku, jestli já jako ministr školství jsem v posledních čtrnácti dnech nebyl vidět na tiskových konferencích. Určitě ne a myslím si, že je to správně, protože ty věci, které jsme tady řešili a které řešíme, jsou natolik zásadní, že si nemyslím, že by bylo potřeba, aby ministr školství byl na tiskové konferenci. Zvlášť když jsem řekl, že jakákoliv opatření, která představím, budou v návaznosti na to, jak se bude vyvíjet ten epidemiologický plán. To znamená, podle jakého scénáře pojedeme.

Nedávalo by smysl, abych každé tři dny vystupoval a říkal: „Děti půjdou tehdy, tehdy, tehdy“, když samotné Ministerstvo zdravotnictví na tiskové konferenci deset dnů zpátky říkalo, že musí počkat minimálně týden, aby bylo schopno říct, podle jakého scénáře pravděpodobně se ta situace vyvíjí. Až na to můžeme reagovat.

To, že jsme jako ministerstvo během těch čtrnácti dnů nezaháleli a komunikovali jsme jak na webu, tak na krizových linkách, tak přes facebook, tak přes twitterové účty, je pravda a minimálně pár věcí, které jsme během těch čtrnácti dnů udělali, jsem tady představil. To znamená, rozhodně nezahálíme. Ale myslím si, že teď byly zásadnější věci, které vyžadovaly možná on-line informování na tiskových konferencích. Ale ministerstvo komunikovalo a hlavně pracovalo. 

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: A já mám ještě poslední dotaz, který přečtu. Od pana Vojtěcha Gavriněva ze Seznam Zprávy: Mohu se zeptat, zda počítáte s kompenzací pro studenty vysokých škol, kteří kvůli odkladu státní zkoušky budou muset platit školné?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Já si myslím, že v tuto chvíli ten nouzový stav, tak jako se týká třeba evropských projektů, jako se týká všech věcí, které odkládáme v čase, tak je o tom, že dáme výjimku na dobu nouzového stavu. To znamená, pokud by došlo k prodloužení  z tohoto důvodu, tak jsem přesvědčen, že tam ty kompenzace, respektive nebudou kompenzace nutné, protože to ani nedojde k tomu školnému. 

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Je to všechno? Ještě jednou tedy televize Prima.

Josef Mádle, TV Prima: Já se omlouvám, pane ministře. Ještě jsem se chtěl zeptat na přísnost u přijímacích zkoušek i u maturit. Jestli třeba ta úroveň testů bude stejná jako v uplynulých letech, nebo jestli Cermat vezme zadání, které už má hotová a třeba úroveň sníží. Děkuji. 

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Co se týká jednotných přijímaček, tak tam zůstává ten test i ten obsah i ta podoba v očekávané formě. Co se týká maturity, tak tam jsem řekl, že tou, chcete-li úlevou, je, že nebudou písemné části z cizího jazyka a českého jazyka. Didaktický test zůstává v nezměněné podobě. 

Aneta Lednová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Já děkuji. Ještě další dotaz. Ještě Rozhlas. 

Janetta Roubková, Český rozhlas: Pardon, mně by ještě zajímalo, protože vy jste zmiňoval, že některé ty věci bude nutné udělat změnou legislativy, tak jestli už na nějakých těch změnách v zákonech pracujete, kdy byste je mohl předložit, anebo jestli tedy čekáte na vývoj té situace. Díky. 

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Co se týká jednotných přijímacích zkoušek a maturit, tak tu zákonnou úpravu, ten speciální zákon, který pro letošní rok změní podobu maturit a jednotných přijímacích zkoušek, respektive ty termíny, tak máme připravený. Já ho budu dnes dávat na vládu, která bude probíhat od dvanácti hodin. A pokud bude zařazen na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, tak už zítra proběhne Sněmovnou. Pokud nebude zařazen zítra, protože těch zákonů je řada, které mají prioritu, tak na nejbližší další schůzi.