Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

15. 6. 200615:14

Usnesení vlády ČR ze dne 7. června 2006 č. 690

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007