Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

20. 1. 20209:18

Jednání 7. ledna 2020

Program jednání:

 

  1. Kontrola plnění úkolů,
  2. Soubor opatření k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin,
  3. Různé.