Tiskové konference

6. 5. 201917:14

Tisková konference po jednání vlády, 6. května 2019

Lucie Kubovičová, poradkyně pro oblast médií a komunikace předsedy vlády: Dámy a pánové, dobré odpoledne vám všem. Vítejte na tiskovém brífinku po jednání vlády. Vítám premiéra Andreje Babiše a také vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Poprosím předsedu vlády o první slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Dnes vláda zasedla v novém složení, a to s novou místopředsedkyní vlády a ministryní financí paní Schillerovou, místopředsedkyní vlády pro ekonomiku a finance, a druhým místopředsedou je ministr průmyslu a obchodu pan docent Havlíček. A samozřejmě ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová, která dnes na vládě byla potvrzena jako nová předsedkyně Legislativní rady vlády, kde nahradí pana Kněžínka, a zároveň jsme potvrdili pana Kněžínka v jeho původní funkci, a to místopředseda Legislativní rady vlády.

Dále vláda schválila novou zmocněnkyni pro lidská práva, kterou se stala paní profesorka Helena Válková. Bývalá paní zmocněnkyně paní Štěpánková je náměstkyní na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Vláda schválila můj mandát na neformální summit hlav států a předsedů vlád 9. května 2019 v Sibiu, to je tento čtvrtek. Summit je přípravou na jednání o nové strategické agendě, která by měla definovat priority Evropské unie v příštích pěti letech. Myslím, že Česká republika má jasno v prioritách. Já budu na summitu prezentovat naše klíčové priority, jako jsou zajištění bezpečnosti v Evropě, posilování prosperity a konkurenceschopnosti, vnitřní bezpečnost a samozřejmě boj proti nelegální migraci, boj proti pašerákům, plně funkční a digitální vnitřní trh bez překážek a nadbytečné byrokracie, dodržování evropských pravidel a příští rozpočet a názory na udržení stability zdravých veřejných financí členských států.

Určitě budu mluvit i o tolik populární dvojí kvalitě potravin. Já, jak už bylo avizováno, jsem dnes měl jednání s řetězci a se zástupci Potravinářské komory. Diskutovali jsme návrh zákona z pera Ministerstva zemědělství. My jsme se dnes ráno potkali i s panem ministrem Tomanem a panem ministrem Havlíčkem, který předloží, protože pan ministr Toman předkládá jen návrh, který se týká jen potravin, tak pan ministr Havlíček předloží návrh ohledně dvojí kvality zboží a potom tyto dva návrhy projedná vláda.

Další evropskou agendou je návštěva předsedy Evropské rady Donalda Tuska v České republice. Já s ním mám jednání ve středu ráno v osm hodin a ta témata jsou jasná: strategická agenda Evropské unie do roku 2024, bezpečnost a hospodářské otázky.

Z dalších témat, která jsme projednali, je podpora výzkumu a návrh zákona. To bude komentovat pan místopředseda.  Dále jsme projednali, a to je velice důležitý zákon, právo na digitální služby.  Je to návrh poslanců ze všech politických stran a hnutí. Tento nový zákon o právu na digitální služby je velice důležitý a zakotvuje právo osob na digitální služby a stanovuje povinnost orgánů veřejné moci poskytovat při výkonu jejich působnosti digitální služby. Vláda k tomu zaujala souhlasné stanovisko, protože ten zákon byl připravován po dohodě v Poslanecké sněmovně, podobně jako to bylo se zákonem na dopravní infrastrukturu pod číslem 416.

My určitě podporujeme snahy o elektronizaci veřejné správy. Myslím, že se v tomto směru udělalo moc od momentu, kdy jsme jmenovali vládního zmocněnce pro digitalizaci a e-government. Samozřejmě předpokládáme, že ten zákon Poslanecká sněmovna co nejdříve schválí.

Dále jsme probírali návrh poslanců ohledně občanského zákoníku. Je to vlastně druhý návrh skupiny poslanců, která chce novelizovat občanský zákoník a občanský soudní řád. Cílem předkládaného návrhu zákona je poskytnutí zvláštní ochrany nezletilým osobám. Myslím, že všichni víme, o co jde – jsou to ty exekuce na děti, to zneužívání. Myslím, že v tomto směru i náš poslanec  Nacher je aktivní. Praha jde příkladem. Já jsem i na základě toho vyzval další hejtmany a primátory, aby následovali ten pražský příklad odpustit dluhy u nezletilých dětí.

Předkladatelé navrhují zavést zákonný přechod dluhů, peněžitých závazků vzniklých v důsledku právního jednání nezletilých dětí do 15 let věku na jejich zákonné zástupce. Vláda k tomu zaujala souhlasné stanovisko a myslím, že je to velice důležité.

Ohledně pojistného na sociální zabezpečení – to je návrh poslanců za KDU-ČSL – je to vlastně další daňové zvýhodnění, které podle názoru vlády není potřeba. Česká republika je na prvním místě z hlediska daňových slev pro pracující rodiče, pro druhé, třetí a první dítě. Takže k tomuto vláda zaujala negativní stanovisko.

Ohledně národní strategie umělé inteligence určitě bude informovat pan místopředseda vlády. Děkuji.

Lucie Kubovičová, poradkyně pro oblast médií a komunikace předsedy vlády: Děkuji a poprosím pana vicepremiéra.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Dobrý den. Tak nejdříve jen technicky k novele zákona 130 o výzkumu, vývoji a inovacích. To navazuje na to, co jsme slíbili už přibližně před rokem, že se zásadně změní hodnocení tzv. institucionální podpory. K tomu bylo nezbytně nutné implementovat metodiku 2017+, která se dotkne jak institucí Akademie věd, tak současně výzkumných organizací, tak pochopitelně všech organizací pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. A k tomu jsme potřebovali technicky upravit tento zákon tak, když to řeknu zjednodušeně, že se bude přistupovat k hodnocení jakožto celé výzkumné organizace. To znamená: Nehodnotí se pouze výsledky ve smyslu počtu článků, počtu bodů, jako se hodnotilo minule, ale přestupujeme k tomu více kvalitativně. Čili je to technický úkon, který byl dopředu řádně projednán jak s rezortem školství, Českou konferencí rektorů, tak byl schválen i Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Teď to podstatné ve smyslu přijetí a schválení národní strategie umělé inteligence. Považujeme to za naprosto klíčový dokument pro to, abychom nastartovali cílenou, dlouhodobou podporu v oblasti pokročilých technologií v České republice. Schválení této strategie je současně prvním krokem k tomu, abychom zažádali a pokusili se získat na podzim nebo nejdéle v zimě tohoto roku tzv. centrum excelence, neboli evropský superHUB pro umělou inteligenci. Tím bychom se samo o sobě zařadili do absolutní světové špičky. My už jsme toho názoru, že tam jsme dnes minimálně z toho důvodu, že počet vědců a výzkumníků v České republice v počtu na hlavu přepočteno na to, čím se zaobírají ve smyslu umělé inteligence, tak tím už dnes patříme do evropské špičky. Jen pro vaši informaci, máme 500 vědců, kteří jsou v této oblasti aktivní, a dalších 400 až 500 doktorandů, kteří jsou v této oblasti aktivní.

Co je důležité říci, že cílem umělé inteligence není pouze ekonomická aktivita ve smyslu přínosu pro byznys, přínosu pro průmysl , 4.0 průmysl, pokročilé technologie a vše, co je s tím spojené, ale současně i posílení bezpečnosti, ať už v oblasti kybernetické bezpečnosti, což je dnes mimo jiné téma všech světových velmocí  a Česká republika tam sehrává velmi významnou roli, protože naši vědci připravují pro řadu světových velmocí právě algoritmy v oblasti umělé inteligence na zabezpečení jejich kybernetické bezpečnosti. Ale samozřejmě jsou tu i například samořiditelná auta, obranné systémy atd.

A v neposlední řadě, ta třetí oblast, je zvýšení komfortu obyvatel. Všechny ty chatboty, chatbotky a vše, co je spojeno s rychlejší a pohodlnou komunikací mezi obyvateli a státem. Co je důležité, a to bych chtěl vypíchnout: Stanovili jsme tři prioritní témata v oblasti umělé inteligence, protože jinak ta oblast je neskutečně široká, přičemž jsme vycházeli za prvé z výzkumných výsledků, to znamená tam, kde jsme dobří ve vědě, a za druhé z toho, kde dokážeme ty výsledky aplikovat tak, abychom měli právě tu šanci přesvědčit Evropskou komisi a ten superHUB získali.

Čili jedná se o bezpečnost a obranu, expertizy v oblasti počítačové bezpečnosti a obranných systémů. Pokud to sledujete, to jsou aktivity zejména brněnských výzkumných center, firem a společností. Za další je to průmysl a výroba, vše spojené s robotikou, průmyslem 4.0 a s tím, co se děje například na úrovni ČVUT a částečně ještě Univerzity Karlovy.

No a za další je to komunikace člověka se strojem. Přeloženo do češtiny, jedná se o to, čemu se říká rozpoznávání obrazu, zpracovávání přirozeného jazyka, překlady. Takže jeden mluví anglicky a rovnou vám to překládá do češtiny, do ruštiny atd. Poměrně dost důležité téma, protože jen v Evropské unii jsou nejvyšší náklady spojené právě s překlady. Čili tato automatizace určitě má obrovský ekonomický, ale i společenský potenciál.

Pokud se toto všechno podaří a zvládneme získat evropské centrum excelence, potom to dopadne tak, že budeme jedním ze čtyř států, které to centrum evropské excelence budou mít. Velkým, řekněme tím, kdo má dnes šanci, jsou Německo, Francie, ale i my tam máme poměrně slušnou šanci a pak i některé skandinávské země.

Co se týká další koncepce a strategie, jak pracovat pro získání evropského centra excelence: Je to o tom, že musí začít obrovský lobbing. Ten lobbing musí začít na úrovni pracovní, musí se přenést na úroveň politickou. Musím říci, že spolupracujeme už s celou řadou vládních institucí z jiných zemí, na úrovni Evropské komise pan premiér už poměrně intenzivně vyjednával s jednotlivými evropskými komisaři. Zjednodušeně řečeno, musíme jít z obou stran – jak z té strany vědecké a z té základny, tak z té strany vrcholové politiky. Protože i když jsme dobří, tak ještě to bude velký boj.

Pokud se nám to podaří, získáváme do České republiky nejen obrovskou prestiž a stáváme se elitní zemí, ale současně tím získáváme výzkumná centra ze zahraničí, současně tím získáváme nejlepší výzkumníky, vědce atd.

Poslední, co bych chtěl říci, je systém řízení. Systém řízení bude pod místopředsedou vlády pro hospodářství. Máme tu už připravený celý tým, ve kterém jsou zástupci akademické sféry, vědy, byznysu, pochopitelně rezortů, a důležité je to, že tím naplňujeme to, co jsme slíbili v rámci inovační strategie Czech Republic: The Country for the Future, to znamená, že míříme k tomu stát se technologickým a inovačním lídrem, nebo jedním z technologických a inovačních lídrů v Evropě. Současně to plně koresponduje, a to je důležité a na tom už se projevuje ta inovační strategie, i s naší digitální strategií. Čili Digitální Česko.