Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

13. 3. 201915:38

Žádost o informace týkající se zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se platů a odměn vedoucích pracovníků Úřadu vlády ČR.

Dne 21.02.2019 byly požadované informace poskytnuty.