Výstupy projektu

14. 11. 20189:23

KA7 - Tvorba platformy pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraniční

Tvorba platformy pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraniční - tvorba široké platformy na EU i mezinárodní úrovni zabývající se rovností žen a mužů.

Cílem této klíčové aktivity je zajištění mezinárodního přesahu témat souvisejících s rovností žen a mužů a také přenosu dobré praxe ze zahraničí. Probíhá tvorba instrukcí, rámcových pozic a stanovisek pro jednání příslušných orgánů EU a je zajištěna účast na důležitých jednáních EU, OSN, OECD a dalších mezinárodních organizací. V rámci klíčové aktivity také vzniká mezinárodní platforma expertek a expertů na rovnost žen a mužů, která slouží ke sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Pro inspiraci a přenos dobré praxe jsou průběžně organizovány mezinárodní konference, workshopy a pracovní porady.

V rámci dosavadní realizace projektu vznikly následující výstupy: