22. 4. 200610:08

Horní Suchá / Sucha Górna (okr. Karviná)

Pětičlený výbor (1 člen zastupitelstva, zástupce maďarské, polské, romské a slovenské menšiny)


www stránka


Kontakt:

Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, tel. 596 425 645, e-mail: hornisucha@hornisucha.cz


Výbor spolupracuje s organizacemi zastupujícími národnostní menšiny, součinnost s Komisí k projednávání přestupků a Obvodním oddělením Policie ČR, sleduje problematiku dotací obce na činnost organizací sdružujících národnostní menšiny, poskytuje informace o právních úpravách v otázce dvojjazyčnosti, používání jazyka národnostních menšin v občanském životě, o přípravě na ratifikaci Charty regionálních či menšinových jazyků, o možnostech získání dvojího občanství a pod.