Členové Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

5. 5. 20068:47

......................

Vice-Chairman - Czech National Disability Council