Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

26. 7. 201810:58

Žádost o poskytnutí dopisů

Žádost o poskytnutí další komunikace, která byla ve vztahu k veřejné zakázce s názvem Systém elektronického mýtného zadávané Českou republikou – Ministerstvem dopravy byla ze strany Úřadu vlády, resp. předsedy vlády ČR vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a naopak, vedena.

Vážení,

Úřad vlády ČR obdržel dne 4. července 2018 doplnění Vaší žádosti, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte o poskytnutí případné další komunikace, která ve vztahu k veřejné zakázce s názvem Systém elektronického mýtného zadávané Českou republikou – Ministerstvem dopravy byla ze strany Úřadu vlády, resp. předsedy vlády ČR vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a naopak, vedena.

 Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji zaslat Vámi požadovanou komunikaci.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 - Dopis č. 1
Příloha č. 2 - Dopis č. 2
Příloha č. 3 - Dopis č. 3