3. 5. 200614:14

Albrechtice /Olbrachcice (okr. Karviná)

Tříčlenný Výbor (předsedou je člen zastupitelstva)www stránkaKontakt:Obecní 186, 735 43 Albrechtice, tel. 596 428 448, e-mail: podatelna@obecalbrechtice.cz Na svých zasedáních řeší výbor především následující otázky: projednání návrhu rozpočtu obce, plánu práce Rady obce Albrechtice a zastupitelstva obce Albrechtice, otázky národnostního školství, kulturní činnost v rámci organizace PZKO (Polský kulturně - osvětový svaz), návrh orientačního značení v obci Albrechtice - dvojjazyčné názvy.Dle potřeby se zasedání výboru zúčastňovala předsedkyně místní skupiny PZKO a ředitelka ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. Spolupráce výboru s radou a zastupitelstvem obce je na velmi dobré úrovni.V obci žije největší národnostní menšina polská. Ta je zde rovněž jako jediná organizována, vyvíjí bohatou společenskou a kulturní činnost, má své národnostní školství. V obci existuje ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace, která od 1. ledna 2003 tvoří samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je Obec Albrechtice. Ve školním roce 2005 - 2006 mateřskou školu navštěvuje 10 dětí, základní školu v ročnících 1. – 5. navštěvují 24 žáci. Výuka probíhá ve dvou třídách – spojen 1., 2. a 4. ročník (11 žáků), a 3. + 5. ročník (13). Povinnou školní docházku žáci ukončují v okolních obcích, a to v Horní Suché nebo Českém Těšíně.