3. 5. 200613:24

Program podpory integrace romské komunity

Cílem programu je vyrovnávání podmínek příslušníků romské komunity, s důrazem na zamezení společenského vylučování příslušníků romské komunity, postavení romských žen a zajištění spoluúčasti Romů při zavádění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění a tolerance ve společnosti, poznání historie a tradic romské kultury, zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a většinovou společností.

Podpora projektů se týká zejména společenských a kulturních aktivit organizací romské komunity.

Přidělené dotace programu Integrace romské komunity v roce 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 a 2003.