Zápisy ze schůzí

25. 5. 201710:19

25. dubna 2017

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 25. dubna 2017.