Pracovní komise

1. 4. 201611:53

Komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 1

Členové:

Předseda:

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Úřad vlády ČR

 

Místopředseda:

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 
Další členové: