Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

6. 2. 201814:28

Žádost o poskytnutí dokumentů

Žádost o poskytnutí dokumentů k tzv. ITIA

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 21. ledna 2018 Vaše podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v němž žádáte o zaslání všech dokumentů pojednávajících o tzv. ITIA zmíněném v programovém prohlášení vlády.

K Vaší žádosti si Vás dovoluji na základě informací od věcně příslušného útvaru Odboru koordinace hospodářských politik EU sdělit, že se jedná o dokument Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy, jenž je pro účely spolupráce se zahraničím překládán jako tzv. ITIA neboli Information Technology Impact Analysis.  Tento dokument si Vám dovoluji zaslat v příloze.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy