Tiskové konference

25. 9. 201716:18

Tisková konference po jednání vlády, 25. září 2017

Bohuslav Sobotka, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, dnes měla vláda ve svém programu celou řadu důležitých rozhodnutí. Dnešní jednání vlády jsme zahájili bilancí, vláda projednala a schválila zprávu vlády o plnění programového prohlášení za léta 2014 až 2017. Jsme první vládou, která připravila takovýto dokument pro občany tak, aby si občané sami mohli ověřit a zjistit, jakým způsobem vláda plnila svůj program, co se vládě podařilo prosadit, změnit v uplynulých čtyřech letech. My jsme teprve třetí vláda v novodobé historii České republiky, která dokončila celý čtyřletý mandát. Povedla se celá řada věcí. Já myslím, že stojí za to, aby tato věc byla k dispozici, aby se každý občan mohl prostřednictvím internetu seznámit a mohl si ověřit, co se na jednotlivých ministerstvech udělalo. Tolik tedy k této zprávě, kterou dnes vláda schválila. Další rozhodnutí, které jsme dnes učinili, bylo rozhodnutí o zvýšení důchodů v roce 2000 a 2018. Je to poprvé, kdy se důchody budou zvyšovat podle nového schématu valorizace penzí. To nové schéma jsme prosadili v uplynulých měsících, a to nové schéma garantuje lepší valorizaci penzí pro naše seniory. Znamená to, že důchody se budou nově valorizovat podle poloviny růstu mezd. Dřív to bylo podle jedné třetiny, a důchody se budou také valorizovat podle celé inflace, víte, že v minulosti tady byla také valorizační schémata, která počítala jenom s růstem penzí podle jedné třetiny inflace, takže poprvé se valorizuje podle nového schématu, které více zohledňuje vývoj ekonomiky a měl by vést k tomu, že se nebudou tak intenzivně rozevírat nůžky mezi průměrným platem a průměrným důchodem v naší zemi, vláda tedy schválila navýšení penzí od 1. ledna příštího roku v průměru o 475 Kč. Ta základní výměra se každému důchodci zvýší o 150 Kč a částka na to bude dána ve vztahu k celkové výši důchodu. Současně také vláda schválila ve státním rozpočtu potřebné finanční zdroje tak, aby tato valorizace důchodů v příštím roce byla pokryta, další důležité rozhodnutí, které vycházelo z koaliční dohody a také z naší dohody s odbory, bylo rozhodnutí o zvýšení platů ve veřejném sektoru. Vláda rozhodla o navýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru, a to ve dvou pásmech. U učitelů jsme zvýšili tarifní platy o 15 % od 1. listopadu letošního roku. U všech ostatních zaměstnanců veřejného sektoru zvyšujeme tarifní platy o 10 % rovněž od 1. listopadu letošního roku, dohodli jsme se na tom, že jednotlivá ministerstva dostanou tedy navýšené finanční prostředky na vrub výdajů, které byly ušetřeny v rámci letošního státního rozpočtu, tzn. dochází k výraznému zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru, chci připomenout, že to je vlastně už čtvrté pravidelné zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru, naším cílem je garantovat občanům kvalitní veřejné služby, a pokud mám lidem garantovat bezpečnost, kvalitní školství, zdravotnictví, tak se samozřejmě musíme také postarat o lidi, kteří v těchto veřejných službách pracují a tady na prvním místě je důležité, aby docházelo k pravidelnému zvyšování jejich platu. A konečně další důležité rozhodnutí, které dnes vláda učinila, bylo schválení státního rozpočtu na příští rok. Já jsem rád, že jsme dodrželi harmonogram, který jsme si na začátku v rámci vládní koalice stanovili. Řekli jsme si jasně, že 25. září je dead line pro debatu uvnitř koalice a také uvnitř vlády, tzn. postupně se nám podařilo uzavřít hlavní problémy rozpočtové debaty. Samozřejmě ne všichni dnes odcházeli spokojeni, protože rozpočet je vždycky určitý kompromis mezi tím, co bychom chtěli profinancovat, a mezi tím, co můžeme reálně profinancovat z pohledu veřejných výdajů. Já jsem rád, že jsme udrželi navržený deficit státního rozpočtu, který je tedy ve výši 50 miliard korun, je to o 10 miliard korun méně, než byl navržený schodek na rok 2017. Jsem také rád, že se podařilo najít peníze na to, aby se navýšily výdaje na vysoké školy o 3 miliardy korun, že příští rok výdaje na podporu vědy, výzkumu dosáhnou historicky rekordní částky, která přesáhne 35 miliard korun. Jsem rád, že ten rozpočet umožní vyšší valorizaci penzí, že rozpočet zahrnuje zvýšení platů pro zaměstnance veřejného sektoru, valorizuje platby za státní pojištěnce do zdravotnictví, zajišťuje peníze na investice v oblasti dopravní infrastruktury, takže jsem přesvědčen, že to je rozumný kompromis a výsledek dnešní debaty. Já jsem rád, že vláda se na rozpočtu shodla jednomyslně a že rozpočet podpořili všechny tři koaliční strany. Ten návrh teď poputuje do Poslanecké sněmovny a samozřejmě bude záležet na Poslanecké sněmovně, která vzejde z voleb do Poslanecké sněmovny, zdali tento návrh podpoří. My jsme se zachovali odpovědně, tzn. stát má v tuto chvíli připravený rozpočet na rok 2018, tedy podrobně prodiskutován, zahrnuje ty klíčové výdajové priority. Já pevně věřím, že nově zvolená sněmovna bude moci s tímto rozpočtem souhlasit a stát bude tedy moci hospodařit podle tohoto rozpočtového návrhu.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Dobrý den, já navážu na to, co říkal pan premiér, a můžu potvrdit, že ministři a ministryně hnutí ANO jednomyslně, jednohlasně podpořili nejenom rozpočet na příští rok, ale také jednotlivé rozhodnutí, nařízení vlády a zvyšování platů a zvyšování důchodů. My opravdu považujeme ten kompromis za rozumný. Nebyla to jednoduchá politická jednání, dneska tady stojíme, řekněme, již všichni s úsměvem, nebylo to vždy jednoduché, mnohá jednání byla samozřejmě vyostřená, byla i vzrušenější ta jednání. Já si myslím, že je také správné, že nikdo neodcházel úplně nadšený nebo spokojený, což si myslím, že také ve finále správně ukazuje to, že vlastně každý něco vybojoval a každý také ne všechno dosáhl, což opravdu je v mezích tohoto rozpočtu. Vidíme, jak se ekonomika bude reálně vyvíjet příští rok a já pevně doufám a věřím, že jestli se bude vyvíjet, tak že třeba ani ta výše deficitu nemusí ve finále být konečná, tedy znamená, že ne, že bude větší, doufám, že bude menší a chtěl bych poděkovat kolegům, že jsme nakonec k tomu byli schopni dojít. Také chci říct, že ti lidé, kteří dostali peníze nebo dostali navýšené platy nebo důchody, tak si je bezpochyby zaslouží, protože tato vláda opravdu ve většině případů napravuje to, co způsobila především předminulá vláda, kdy celá řada třeba státních zaměstnanců o ty peníze přišla, my jsme v řadě případů spíš dorovnali ty platy nad úroveň, kterou měli předtím. A jsem rád, že se podařilo najít peníze na takto významné navýšení důchodů, protože také nepochybuji o tom, že si to naši občané zaslouží a nesouhlasím s tím, že ten rozpočet na příští rok není vůbec investiční, je tam samozřejmě spousta peněz, které půjdou do investic, ať už s pomocí operačních programů nebo národních zdrojů, a samozřejmě bude tam hodně peněz do dopravy. My jsme diskutovali, zda a do jaké výše jsou všechny ty stavby profinancovatelné. Tak to je asi z mé strany všechno. Děkuji.

Ivan Pilný, ministr financí: Dnes se podařilo schválit ve vládě rozpočet, který půjde do parlamentu, což je určitě pozitivní zpráva, protože jsme se zachovali zodpovědně. Můj názor na ten státní rozpočet předložený se nemění, podle mého názoru, že je volební a možná by měl víc pamatovat na to, že postupně přijdeme o evropské peníze. A možná dospějí ke korektuře, která pro nás nebude příznivá. Na druhé straně bych rád poděkoval svým kolegům a kolegyním, že se snažili dosáhnout určitého kompromisu, který vůbec ten rozpočet umožnil sestavit. A má určitě pozitivní rysy. Přidali jsme učitelům, přidali jsme vysokým školám, což všechno určitě správně, zvýšili jsme i výdaje na vědu, výzkum, inovace, i když tam mám určité pochybnosti o metrice, se kterou jsou tyto peníze doprovázeny, tak přece jenom jsou to signály určitě správným směrem.  Takže dosáhli jsme nějakého kompromisu, já, jako spíš bývalý manažer a podnikatel, s rozpočtem nemohu být úplně spokojen, ale bylo to asi to, co se v tomto okamžiku podařilo dosáhnout, a vláda se v tomto směru zachovala zodpovědně a jednomyslně, všichni museli nějak ustoupit a jsem rád, že ten kompromis byl dosažen a že jsme se zhostili role odpovědně, tak jak jsme měli.

Marian Jurečka, ministr zemědělství: Já musím za koaličního partnera KDU-ČSL říci, že nakonec s tím výsledkem jednání o rozpočtu jsme spokojeni, bereme to jako maximum možného dobrého kompromisu v dané situaci, včetně i rozpočtu na vědu a výzkum, inovace, o kterém se také do poslední chvíle jednalo, kdy těch 35,6 miliardy bereme nakonec jako dobrý kompromis, byť pan vicepremiér Bělobrádek musel také něco málo slevit ze svých požadavků. Musím říct, že i třeba 3 miliardy na vysoké školy, které se podařilo najít, bereme také jako dobrý kompromis a celkově za zbývající resorty, za Ministerstvo kultury a za Ministerstvo zemědělství musím říci, že se podařilo maximum možného. Děkuji za to také panu ministru financí i celému zbytku vlády. Já tady nemůžu souhlasit úplně s tím, co říkal pan ministr financí. Já si myslím, že investice i do lidského kapitálu jsou dobrou investicí do budoucnosti. A když si vezmeme, že podstatné části prostředků šly na platy pedagogů, tak si myslím, že to je dobrá investice, aby nám ti kvalitní lidé neodcházeli, opravdu dobrou školu dělá dobrý, motivovaný učitel. Když se podívám na to podstatné za resort zemědělství, co jsme dnes předkládali na vládu, bylo toho poměrně hodně. Dva materiály se týkaly kompenzace za škody způsobené mrazem na jaře letošního roku. A ten druhý materiál za škody způsobené suchem v rámci letošního roku. Vláda dnes schválila ty zásadní principy pro kompenzace, to znamená pěstitelům především ovoce půjde za mrazy kompenzace ve výši 208 000 000 Kč s tím, že 56,7 milionů korun se využije z letošního roku, které doposud nebyly využity na ty kompenzace za rok 2016. A pokud jde o to sucho, tak vláda schválila až případné 2 miliardy na kompenzace pro zemědělce postižené suchem. Ty podmínky v obou případech jsou poměrně tvrdě nastaveny, tzn. kompenzujeme, až pokud zemědělec prokáže opravdu újmu, ekonomické ztráty vyšší než 30 %.  Počítá se to za posledních 5 let, kdy se nepočítá ten nejlepší a nejhorší rok, takže musím říct, že ty parametry jsou poměrně přísné. A my kompenzujeme pouze část nákladů, nikoliv celé náklady, plus ušlý zisk. Takže není to tak, že by zemědělci dostali všechno, co ztratili, to zdaleka ani náhodou, tak to není. Děkuji vládě, že takovýto materiál podpořila a že byl schválen. Je to určitý signál zemědělcům a naplňování programového prohlášení, koaliční smlouvy této vlády, která si řekla, že zemědělství je jedna z priorit a že se v komplikovaných dobách k zemědělcům neotočíme zády. Další dva materiály byly pro informaci, ale také docela zásadní. Ten jeden se týkal problematiky afrického moru na Zlínsku, kdy jsem informoval vládu o tom současném stavu. Tady musím říci, že k dnešnímu dni máme 103 pozitivně testovaných divokých prasat. Do dnešního dne zaplaťpánbůh všechna tato divoká prasata byla nalezena či ulovena v té červené vnitřní zóně, která je vymezena tím pachovým a elektrickým ohradníkem. Jsme zatím jediná země Evropské unie, která zatím už více než 3 měsíce od první zjištěné nákazy má všechny pozitivně testované vzorky v tom vnitřním ohraničeném území, a jsme rádi, že se nám to daří takto udržet, a proto přistupujeme k tomu dalšímu kroku, a tím je intenzivní systematický koordinovaný odlov za pomoci PČR. My jsme s Ministerstvem vnitra a s policií jednali poslední dva týdny, byli jsme samozřejmě všechny možnosti legislativně se dohodnout, že je tato možnost průchozí, a proto zhruba necelých dvacet specialistů z řad Policie ČR, za spolupráce se státní správou a místními mysliveckými sdruženími, bude v příštích dnech vstupovat do této oblasti. A chceme udělat maximum pro to, abychom do začátku zimy dokázali celé to území depopulovat, tzn. dokázat obnovit veškerá divoká prasata v tomto území a věřím, že se to podaří. A ten poslední materiál, který se týkal lesnictví z hlediska kalamity kůrovce a od začátku srpna i následků kalamity po vichřici. Já musím říct, že ta situace je mimořádně obtížná, když se podíváme do roku 2007 a na kalamitní těžby po orkánu Kyrill, tehdy se těžilo zhruba 1 a půl milionu kubíků kalamitního dříví, dneska jsme na hodnotě zhruba 4 a půl milionu kubíků těžeb, které plánujeme do konce roku, takže ten rozsah kalamity opravdu násobně vyšší. Je to nejvíc krizová situace v novodobé historii od roku 92. Jen pro zajímavost, toto je mapka intenzity těžby kalamitního dříví (ukazuje názornou mapu), tzn. opravdu ta situace zasahuje prakticky celé území České republiky. Pouze severní Čechy mají určitou nižší míru toho zasaženi, ale to dáno samozřejmě problematikou Krušných hor a toho, že ty porosty tam jsou dneska v jiné fázi, díky skladbě stromů na rozdíl od zbytku republiky.  Já jsem vládu informoval o tom, jaké hrozí možné důsledky pro celý sociální hospodářský sektor a vláda mě ve svém usnesení, které bylo přijato, uložila, abych jednal s vedením s. p. Lesy České republiky a abychom, případně přehodnotili současné trvající smluvní vztahy tak, abychom eliminovali další škody pro hospodářský, sociální sektor v České republice. Více informací k tomu poskytneme ve středu na společné tiskové konferenci s vedením Lesů České republiky. Děkuji.