Aktuálně

11. 9. 201723:36

VIDEO: Vláda posílila ochranu dlužníků i věřitelů a výrazně snížila délku konání civilních řízení

  

Bohuslav Sobotka, předseda vlády: Hezké odpoledne, dámy a pánové, my jsme se tady v sídle Probační a mediační služby sešli dnes s panem ministrem spravedlnosti Pelikánem, abychom bilancovali, co se povedlo, co se eventuálně nepovedlo, nebo nestihlo resortu spravedlnosti v uplynulém funkčním období. Já bych si dovolit zmínit některé věci, které pokládám za velmi důležité a kde došlo k pozitivnímu posunu. Za prvé jsem rád, že se podařilo udělat několik opatření o ochraně práv věřitelů i dlužníků a posílil se také dozor nad činností exekutorů. Byla schválena novela exekučního soudního řádu, v době, kdy naše vláda nastupovala na začátku roku 2014, tak přetrvávaly podle mého názoru oprávněné výhrady veřejnosti k tomu, jakým způsobem dochází k exekucím v České republice, velmi často bylo poukazováno na zneužívání, excesy ze strany exekutorů při vymáhání dluhu. Já jsem rád, že se nám podařilo zpřesnit ta pravidla a posílit také kontrolní pravomoci ze strany státu. Stejně tak myslím, že je dobře, že se podařilo přijmout novelu insolvenčního zákona, která také posílila určité kontrolní pravomoci ze strany Ministerstva spravedlnosti.  Druhá věc, která je pozitivní: Uvítal jsem fakt, že v letech 2014 až 2016 došlo ke zkrácení průměrné délky civilního řízení v České republice. Během tří let se ta průměrná délka civilního řízení snížila zhruba o 20 % a jak jsme se shodli dnes při hodnocení s panem ministrem Pelikánem. Jeden z důvodů, proč došlo k tomu zkrácení, byl fakt, že došlo k posílení asistentů a na straně soudců, tzn. posílení toho administrativního zázemí, o které se soudci mohou opírat při řešení a rozhodování případů. Třetí oblast, které jsme se dnes věnovali a kde podle mého názoru došlo k výraznému pokroku, je oblast vězeňství. Asi víte, že vláda schválila koncepci vězeňství do roku 2025. Já jsem velmi rád, že se podařilo posílit zaměstnanost vězňů. V současné době je skoro 9 tisíce vězňů externě zaměstnáváno v rámci výkonu trestu, což je poměrně výrazný nárůst. Během období naší vlády se podařilo zlepšit zaměstnávání vězňů zhruba o 35 %. Samozřejmě, že tomu pomohla situace na trhu práce, ale na druhou stranu já jsem si vědom toho, že Vězeňská služba přijala celou řadu opatření a iniciativ, které podpořily tu otázku zaměstnávání vězňů, a myslím, že tyhle výsledky jsou strašně důležité. Další věc nebo oblast, kterou bych chtěl zmínit. Asi víte, že když jsem uváděl pana ministra Pelikána do funkce, tak jsme se zabývali otázkou elektronických náramků, které, jak pevně věřím, budou hrát důležitou roli v oblasti udělování alternativních trestů. Pan ministr mě dnes informoval o tom, v jaké fázi je tedy proces výběru dodavatele a jsem rád, že už jsme možná jenom několik kroků od okamžiku, kdy bude Ministerstvo spravedlnosti jasně vědět, jakým způsobem tedy budou elektronické náramky zajišťovány. Byl jsem informován o tom, že v roce 2018 by mohlo být uvedeno prvních 250 náramků do praxe, takže pevně věřím, že tedy budou vypořádány námitky teď v rámci toho příslušného výběrového řízení, že se skutečně podaří celou věc dotáhnout do konce ještě v rámci mandátu naší vlády. Věc, která je důležitá, a která byla součástí programového prohlášení vlády, je zavedení centrální evidence přestupků. Je tady samozřejmě možnost plošné informovanosti o tom, jak je, jak to tedy jest pachateli přestupku, zejména pokud jde o opakované páchání  přestupku, takže jsem rád, že se podařilo i tento cíl vlády splnit. Z těch věcí, které neprošly, tak musím říct, že mě mrzí dva zákony, které vláda sice schválila, ale nepodařilo se je projednat v Poslanecké sněmovně. První je novela insolvenčního zákona, kterou vláda schválila ve snaze zjednodušit o něco zjednodušit oddlužování lidí, kteří jsou tady v dluhové pasti, to je docela vážný problém. Když se podíváme i dneska na trh práce, tak řada lidí, kteří jsou dneska ještě stále v evidenci Úřadu práce, jsou lidé, kteří mají jednu, dvě, několik exekucí, a jsou prostě v dluhové pasti a nevyplatí se jim legálně pracovat. Tato novela insolvenčního zákona mohla pro řadu těchto lidí znamenat to rozumné racionální řešení, bohužel v Poslanecké sněmovně byla zablokována opozicí. Stejně tak mě mrzí, že neprošel nový zákon o znalcích a tlumočnících. Já jsem byl velice rád, když Ministerstvo spravedlnosti návrh připravilo, vláda ho schválila a bohužel opět tedy to narazilo na poměrně silný odpor ze strany opozice a už se ten zákon nestihl projednat, nicméně obě ty normy jsou připraveny a myslím si, že když se bavíme o tom, co lze vzkázat příští vládě v oblasti Ministerstva spravedlnosti, tak bych doporučil, aby nová vláda tedy tyto 2 novely předložila hned na začátku funkčního období tak, aby bylo možné časově překonat ten odpor, který eventuálně bude kladen, zejména pokud jde o ten nový zákon o znalcích a tlumočnících, tak si myslím, že to je naprosto nezbytně potřeba z hlediska transparentního, standardního fungování naší justice a spravedlnosti, která se samozřejmě musí opírat také o profesionální výkon znalců, tlumočníků, taky myslím velmi důležitá, abychom tuto normu v budoucnu v té nové moderní podobě měli k dispozici. Takže tolik jenom skutečně několik bodů, které se povedlo prosadit v rámci funkčního období vlády a v rámci tedy funkčního období pana ministra Pelikána. A pevně věřím, že ty změny, které byly prosazeny zákony, které byly schváleny, tak napomohou lepšímu fungování naší justice. 

Robert Pelikán, ministr spravedlnosti: Vážené dámy a pánové, já již téměř nemám, co bych dodal po tom, co řekl pan premiér. Jen jsem ho ještě informoval o tom, že ještě do konce volebního období vlády předložím novou koncepci fungování Probační a mediační služby, v jejichž prostorách se nacházíme, která by měla právě dobře doplnit tu koncepci vězeňství, kterou jsme, už jsme přijali, a která je myslím v mnoha ohledech přelomová. Chtěl bych se také připojit k tomu, že zákon, o kterém pan premiér mluvil, tzn. zákon o znalcích a tlumočnících i ta nová úprava oddlužení jsou připravené a já pevně věřím, že ať ty volby dopadnou jakkoliv, tak v dalším volebním období se tyto předlohy prosadí. A poslední, co bych chtěl zdůraznit, je, že krom jiného si myslím, že poslední čtyři roky jsme žili v oblasti mého resortu v období legislativní stability, tzn., že novela nestíhala novelu a já myslím, že při rozvoji práva je to možná potřebnější než všechno jiné.