Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

17. 7. 201713:44

Usnesení vlády ČR ze dne 10. července 2017 č. 504

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018

Vláda svým usnesením ze dne 10. července 2017 č. 504 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018.

Uvedeným usnesením vláda také vzala na vědomí Informaci o dodržování termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím na rok 2017.