Aktuálně

21. 6. 201718:56

Vláda schválila mandát pro premiéra na jednání Evropské rady

Vláda na schůzi ve středu 21. června 2017 schválila mandát pro premiéra Bohuslava Sobotku na jednání Evropské rady, které se uskuteční ve čtvrtek a pátek 22. a 23. června v Bruselu. Lídři EU budou jednat o posilování bezpečnosti, dokončování vnitřního trhu, obchodní politice či migraci a reformě azylového systému. Na okraj jednání Evropské rady se uskuteční setkání ve formátu EU27 k otázkám souvisejícím s brexitem.

Hlavy států a předsedové vlád členských zemí budou první den červnového summitu řešit otázku posilování vnitřní bezpečnosti EU a prohlubování spolupráce v obranné politice. Spolupráci v obraně považuje česká vláda za klíčové téma pro budoucí směřování EU. Důležitým příspěvkem z české strany byla Pražská konference o obraně a bezpečnosti, kterou Praha hostila 9. června.

Dalším tématem prvního dne budou vnější vztahy EU a Pařížská dohoda o klimatických vztazích. Závěr čtvrtečního večera pak bude patřit diskusi ve formátu EU27 k otázkám souvisejícím s vyjednáváním o vystoupení Velké Británie z EU. 

Druhý den Evropské rady se bude věnovat ekonomickým otázkám, obchodu a migraci. V hospodářské oblasti se představitelé členských států zaměří na dokončování vnitřního trhu. Prioritou české vlády v této otázce je důsledné dodržování platných pravidel, odstraňování zbývajících bariér na vnitřním trhu a zabraňování vzniku nových překážek. Předseda vlády bude na jednání prosazovat, aby toto téma bylo zohledněno v závěrech Evropské rady.

V oblasti migrace budou lídři EU jednat o podobě Společného evropského azylového systému. Pro Českou republiku je v té souvislosti zásadní, aby byl nový systém založen na shodě všech členských států a aby se EU vyvarovala rozhodování o opatřeních, která štěpí evropskou jednotu. V oblasti migrace zůstávají pro ČR nadále prioritami ochrana vnějších hranic, účinné azylové procedury, spolupráce se třetími zeměmi a zefektivnění návratových politik.

Ještě před začátkem Evropské rady se uskuteční tradiční koordinace zemí Visegrádské skupiny.