Aktuálně

29. 4. 201713:39

Dopis předsedům Evropské rady a Evropské komise ke kandidatuře na umístění EBA v ČR

Před jednáním Evropské rady byl předsedům Evropské rady a Evropské komise předán dopis premiéra Bohuslava Sobotky, ve kterém česká vláda informuje o kandidatuře ČR na umístění unijní bankovní agentury EBA (Evropská autorita pro bankovnictví) do Prahy.

Kandidaturu schválila vláda již v únoru letošního roku. Pro Českou republiku by umístění agentury bylo významné nejen symbolicky, ale také ekonomicky. Agentura představuje 200 vysoce kvalifikovaných pracovních míst a na její činnost je navázáno velké množství služeb. Rozhodnutí o umístění agentury bude výsledkem diplomatických jednání v následujících měsících. Vláda bude v tomto ohledu velmi aktivní.

Dopis předsedům Evropské rady a Evropské komise ke kandidatuře na umístění EBA v ČR

Vážený pane předsedo,

rád bych Vás informoval o záměru České republiky kandidovat na umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) v České republice.

Budoucnost Evropské unie a její prosperita jsou klíčovými prioritami mé vlády. Jsme odhodláni ctít evropské hodnoty a omezovat veškerá rizika pro fungování vnitřního trhu a  Evropské unie jako celku, zejména v souvislosti s brexitem. Naše rozhodnutí kandidovat na přesídlení agentury EBA do ČR tento přístup plně reflektuje. Navazujeme rovněž na naši zkušenost s umístěním Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy v ČR. Jsme si vědomi našich silných stránek i odpovědností, které vyplývají z pozice hostujícího státu.

Jsem přesvědčen, že by umístění agentury EBA do ČR, jakožto nečlenského státu eurozóny se závazkem do eurozóny vstoupit, mohlo být pro budoucí vývoj eurozóny a Evropské unie přínosem. Vnímám umístění agentury EBA mimo území eurozóny, zejména v souvislosti s brexitem, jako základní předpoklad zachování integrity vnitřního trhu a rovnováhy mezi členy bankovní unie a ostatními státy EU.

Věřím, že Česká republika je vhodnou a ekonomicky atraktivní lokalitou i díky své centrální geografické poloze (blízkost ostatních finančních institucí a center) a dobře rozvinuté infrastruktuře (letecká dostupnost, veřejná doprava, kvalitní administrativní budovy, dostatečné ubytovací kapacity atd.). Česká republika je také velmi bezpečnou zemí s otevřenou a tolerantní společností a vynikající úrovní zdravotní péče a vzdělávání. Naše bohatá historie a vzkvétající kulturní život jsou rovněž důležitými argumenty, které podporují atraktivitu naší země. Můžeme nabídnout vysokou životní úroveň za rozumné náklady a jsme tak agentuře a jejím zaměstnancům spolu s rodinami připraveni zajistit ty nejlepší podmínky.

Závěrem bych rád zdůraznil potřebu vyjasnit kritéria pro umístění agentur EU ze Spojeného království co nejdříve, jak bylo ze strany Evropské komise a kabinetu předsedy Evropské rady přislíbeno na jednání premiérských šerpů 11. dubna 2017. Je nezbytné, aby se proces mohl co nejdříve rozběhnout, a to za jasných a transparentních podmínek. Jsem v tomto ohledu přesvědčen, že by kritéria měla vedle faktických podmínek zahrnovat i zmíněné prointegrační argumenty, například dopad na integritu a rozložení sil na vnitřním trhu.

Pevně věřím, že by Česká republika byla ideální lokací pro agenturu EBA, a doufám, že se k naší kandidatuře postavíte pozitivně. Jsem připraven s Vámi o podmínkách naší kandidatury osobně hovořit a těším se na konstruktivní diskusi, která nám umožní přijmout rozhodnutí v krátkém časovém horizontu tak, abychom zajistili hladký a plynulý přesun.

S úctou

 Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR