Aktuálně

24. 11. 201615:20

Důležitým úkolem ministra Hermana je prosadit ještě 4 důležité zákony i pokračovat ve zvyšování platů lidí pracujících v kulturních institucích

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se setkal ve čtvrtek 24. listopadu 2016 k bilanční schůzce s ministrem kultury Danielem Hermanem. Premiér diskutoval s ministrem o výsledcích dosavadní práce resortu i důležitých úkolech, které je potřeba ve zbývajícím období fungování vlády dokončit. Mezi ně patří zejména pokračování ve zvyšování platů zaměstnanců v oblasti kultury, efektivní čerpání prostředků z fondů EU či dokončení legislativního procesu u důležitých zákonů, které zlepšují kulturu v ČR.

„Jsem rád, že oblast kultury přestala být díky intenzivní práci naší vlády opomíjenou popelkou a podařilo se nám úspěšně splnit řadu závazků a přijmout konkrétní opatření, která kulturu v ČR zlepšují. Mezi ně patří zvýšení platů státních pracovníků v kultuře, které narostou v příštím roce o 5 %. Daří se nám pokračovat v rekonstrukci budovy Národního muzea, účinně podporujeme filmový průmysl i českou kinematografii, získali jsme zpět do správy státu provozní budovu Národního divadla a daří se rovněž čerpat peníze z fondů EU a rozvíjet pomocí nich řadu kulturních projektů. S ministrem Hermanem jsem mluvil také o důležitých úkolech pro zbytek funkčního období vlády. Patří mezi ně především pokračování v zlepšování odměňování pracovníků v kultuře, efektivní čerpání evropských peněz i dotažení důležitých zákonů, tedy zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, novely autorského zákona a zákona o ochraně památkového fondu. Také je nutné připravit návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře a pokračovat v řešení otázky památníku v Letech,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Úkoly předsedy vlády Bohuslava Sobotky pro ministra kultury Daniela Hermana do konce funkčního období:

1. Připravit návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře
2. Efektivní čerpání prostředků z fondů Evropské unie na opravy a rekonstrukce památek
3. Pokračování ve zvyšování platů zaměstnanců v oblasti kultury
4. Dokončení legislativního procesu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, novely autorského zákona a zákona o ochraně památkového fondu
5. Dořešení situace spojené s památníkem v Letech
6. Dokončení přípravy výstavy Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem
7. Odborná a kvalitní digitalizace starších českých filmů uložených v Národním filmovém archívu