Aktuálně

22. 11. 201616:36

Premiér Sobotka: Klíčovými úkoly v oblasti školství je zlepšování odměňování učitelů, dokončení reformy regionálního školství i čerpání fondů EU

V úterý 22. listopadu 2016 se premiér Bohuslav Sobotka setkal s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Jednání se uskutečnilo v rámci bilančních setkání předsedy vlády s ministry. Premiér na nich vyhodnocuje dosavadní práci členů vlády a stanovuje priority pro zbývající období. Premiér Sobotka mluvil s ministryní Valachovou například o zvyšování platů ve školství, navyšování kapacit mateřských škol či o podpoře sportu.


„Naše vláda si na začátku svého fungování stanovila zlepšování podmínek v oblasti školství a vzdělávání jako jeden ze stěžejních cílů. Jsem rád, že máme díky intenzivní práci ministryně Valachové konkrétní výsledky a splněnu řadu důležitých závazků.

Oblast vzdělávání se nám podařilo finančně stabilizovat, příští rok dojde k meziročnímu navýšení rozpočtu školství o 14 miliard korun, to je nejvyšší nárůst od roku 1989.

Společně s tím zlepšujeme odměňování zaměstnanců ve školství, od nástupu naší vlády se tarify pedagogů zvýšily o 14,5 procenta, u ostatních pracovníků ve školství o více než 12 procent.

Mám radost, že se nám rovněž podařilo navýšit kapacity v mateřských a základních školách a pomoci tak rodinám s malými dětmi. Historicky nejvíce peněz dáváme rovněž také na podporu sportu, více než 1 miliarda korun jde na přímou podporu sportování dětí a mládeže v regionech.

Účinně podporujeme odborné a technické vzdělávání, přijala se novela vysokoškolského zákona a na podporu vysokých škol míří opět více peněz než loni.

S ministryní Valachovou jsem rovněž mluvil o důležitých úkolech pro zbývající období, jedná se především o efektivní čerpání evropských peněz, dokončení reformy regionálního vzdělávání či dokončení legislativního procesu ve věci kariérního řádu,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Premiér s ministryní také diskutoval o pokračování podpory pro mladé rodiny s dětmi. Díky změně zákona bude zaveden nárok na umístění dítěte v mateřské škole postupně od září 2017 pro čtyřleté děti, od září 2018 pro tříleté a od září 2020 pro dvouleté děti. Tato změna pomůže především rodinám s dětmi a usnadní časové sladění rodinného a pracovního života. Ministryni Valachové se podařilo zajistit pokračování investičního programu, který se týká kapacit mateřských a základních škol. Obce by i nadále měly mít možnost získat státní dotace, pokud jim tato místa chybí.

Významně se podařilo v minulých letech změnit systémovou podporu učitelů. Jde především o navýšení platů pedagogů v regionálním školství. Od nástupu vlády Bohuslava Sobotky se tarify pedagogů zvýšily o 14,5 procenta, u ostatních pracovníků ve školství o více než 12 procent.

Ministerstvu školství se podařilo také prosadit zavedení minimální délky pracovní smlouvy s pedagogickými pracovníky, což by mělo vyřešit problém, kdy byli učitelé na prázdniny propouštěni.

Úkoly pro ministryni školství Kateřinu Valachovou ve zbývajícím období:  

1. Řádné čerpání evropských fondů, především z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. V tuto chvíli jsou už vyhlašovány výzvy a je důležité, aby proces intenzivně pokračoval.

2. Dokončení reformy regionálního školství. Příslušný zákon je nyní ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. O této reformě se už dlouho diskutuje, ale předchozí vlády to pouze slibovaly.

3. Dokončení kariérního řádu pro učitele. Jde o podporu motivace učitelů, aby i nadále zlepšovali svoji kvalifikaci. Návrh zákona už schválila vláda.

4. Zvýšení podpory pedagogických fakult z pohledu rozpočtu vysokého školství.

5. Intenzivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví na posílení financování lékařských fakult.

6. Pokračovat ve zvyšování platů učitelů v regionálním školství. Platy by měly v roce 2020 dosáhnout 130 procent průměrné mzdy.

7. Pokračování v systémové podpoře sportu.

8. Podpora škol ve vytváření zázemí pro rodiny s dětmi ve formě školních družin, klubů, sportování ve škole a dalších volnočasových aktivit. Ministryně školství Valachová do konce ledna předloží návrh, jak může vláda v tomto směru postupovat i s využitím rozpočtových prostředků.