Smlouvy

7. 6. 201614:30

Smlouva o dílo - klimatizace

161080

Dodávka a montáž klimatizace, úprava vzduchotechniky v hlavní budově objektu ÚV ČR