Aktuálně

8. 3. 201615:04

Premiér Sobotka požádal předsedu Evropské komise Junckera o lepší výměnu informací v souvislosti s migrací mezi EU a západobalkánskými zeměmi

Předseda vlády Bohuslav Sobotka oslovil dopisem předsedu Evropské komise Jean-Claude Junckera s výzvou, aby navrhl opatření, která zlepší výměnu informací v oblasti migrace s nečlenskými státy EU na Balkáně. Cílem iniciativy premiéra Sobotky je, aby západobalkánské státy mohly v odpovídající míře využívat data, včetně příslušných unijních databází, související s identifikací žadatelů o azyl a osob, které byly zadrženy při nezákonném překročení hranice Unie.

Premiér Sobotka tak učinil v rámci podpory společného evropského řešení migrační situace a v návaznosti na únorový summit V4 a diskusi premiérů zemí Visegrádské skupiny s prezidentem Makedonie. Předseda Komise Juncker tento požadavek přivítal a českému premiérovi potvrdil, že v nejbližší době předloží návrhy reflektující tento námět.

Na základě diskuse na pražském summitu V4 jsem zaslal dopis předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi, ve kterém jsem ho požádal, aby Komise zvážila možnost lepšího sdílení informací s nečlenskými státy na západobalkánské trase. Pan předseda mi včera během mimořádného zasedání zemí EU-Turecko osobně potvrdil, že tento požadavek vítá a že Komise urychleně předloží návrhy, které by pomohly západobalkánským státům při zvládání migračního tlaku,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Česká republika společně s dalšími státy Visegrádské skupiny dlouhodobě zdůrazňuje nutnost většího unijního angažmá a pomoci zemím na západobalkánské trase, které jsou vystaveny silnému migračnímu tlaku. Lepší výměna dat souvisejících s migrací je v tomto ohledu zásadní prioritou, mimo jiné proto, že spolupráce s nečlenskými státy EU při západobalkánské migrační trase je předpokladem úspěchu společného evropského řešení migrační krize.

Příkladem takové databáze je systém Eurodac, který shromažďuje otisky prstů žadatelů o azyl, a usnadňuje tak jejich identifikaci a zabraňuje tomu, aby migranti podávali žádost o azyl ve více členských státech.