Aktuálně

15. 2. 201616:46

Prohlášení předsedy vlády B. Sobotky k 25 letům fungování Visegrádské skupiny

Visegrádská skupina byla založena nedlouho poté, co se naše země vyprostily ze sevření železné opony. V této situaci znamenala Visegrádská deklarace jasné rozhodnutí našich zemí pro integraci do euroatlantických struktur, aktivní zapojení do projektu Evropské integrace a spolupráci při rozvoji společnosti založené na demokratických hodnotách.

Vstupem České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska do Evropské unie bylo definitivně překonáno rozdělení Evropy. Cesta reforem, budování demokratických institucí a rozvoje občanské společnosti, kterou jsme za posledních 25 let urazili, je velkým úspěchem pro naše země, ale také pro evropskou myšlenku. Visegrádský region je příkladem úspěchu evropské integrace jako projektu naplňování univerzálních lidských hodnot a demokratických ideálů, upevňování stability a prohlubování přátelských vztahů v rámci evropské rodiny národů na cestě k prosperitě a sociálnímu pokroku. Pro nás je povzbuzující, že my, země Visegrádu nejsme v tomto procesu pouze přihlížejícími, ale naopak se na formování a prohlubování evropské spolupráce aktivně spolupodílíme.

Evropská unie dnes čelí řadě výzev, na které, chceme-li obstát, musíme nalézt společné evropské odpovědi. My, státy Visegrádské skupiny, potřebujeme silnou a akceschopnou Evropskou unii, současně platí, že také Evropa potřebuje silnou a aktivní Visegrádskou skupinu.

Rád bych proto popřál mnoho úspěchů do dalšího čtvrtstoletí Visegrádské spolupráce.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR