2. 2. 201611:38

Výbor pro udržitelnou dopravu

Výbor pro udržitelnou dopravu

Obecné vymezení činnosti

Facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy především se zaměřením na snižování zdravotně rizikových emisí do ovzduší s velkým dopadem na obyvatelstvo a na výdaje ve zdravotnictví; - koncepční příprava ČR na změněné poměry ve světové palivové základně s vlivem na dopravu (přechod na neropnou dopravu).

Plán činnosti výboru

Předsednictví

Tomáš Čoček (MD)

Místopředsednictví

Petr Moos (ČVUT)

Tajemnictví

Jiří Bendl (ÚV)

Členky a členové výboru

Vladimír Fišer (Bohemia – kombi), Leona Gergelová Šteigrová (MPSV), Karel Havlíček (ŘO PP SFDI), Jan Hovorka (PřF UK), Pavla Chmelová (MF), Jiří Jedlička (CDV), Jarmila Johnová (Pražské matky), Radomíra Jordová (CDV), Helena Kazmarová (SZU), Jaroslav Kepka (MŽP), Jaromír Marušinec (VUT v Brně), Michal Mejstřík(IES FSV UK), Daniel Mourek (Nadace Partnerství, vicepresident ECF), Eduard Muřický (Pavel Šenych) (MPO), Josef Postránecký (MV), Jan Ruml (Český plynárenský svaz ), Vít Sedmidubský (MD), Radim Šrám (ÚEM AVČR), Alena Šteflová (WHO), Robert Veselý (MMR), Jan Žůrek (ČPRUR, KPMG)