Aktuálně

27. 1. 201620:10

Členové vlády jednali o naplňování Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu

Premiér Bohuslav Sobotka svolal ve středu 27. ledna 2016 na Úřad vlády jednání na téma digitalizace státní správy a plnění Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu. Jednání se zúčastnili také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Členové vlády a státní tajemník informovali předsedu vlády o plnění Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu ve svých resortech. Prioritní oblasti plánu pro rok 2016 se zaměřují na národní plán rozvoje sítí nové generace, přípravu transpozičního zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a projekty elektronizace státní správy.

Předseda vlády v této souvislosti uložil ministrovi průmyslu a obchodu úkol co nejdříve realizovat kroky, které povedou k urychlenému spuštění plánu rozvoje sítí nové generace, a také předložit vládě neprodleně návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, který je nutnou podmínkou úspěšné digitalizace ČR.

Vedle elektronizace státní správy byl při jednání kladen důraz na co nejrychlejší rozvoj a co nejširší nabídku elektronických služeb pro širokou veřejnost.

Akční plán vláda schválila v srpnu minulého roku. Shrnuje hlavní opatření na podporu digitální ekonomiky a digitalizaci státní správy. Přípravu koordinoval státní tajemník pro evropské záležitosti za úzké součinnosti s příslušnými ministerstvy a dalšími orgány státní správy. O vznik tohoto dokumentu požádala tripartita.

Akční plán je důležitým krokem vlády, kterým dohání zpoždění České republiky v této oblasti. Digitalizace má za cíl přinést další impuls pro ekonomický růst a vznik nových pracovních míst. Odhaduje se přitom, že využívání digitálních technologií v tuzemské ekonomice přispívá k HDP zhruba 3 %. Vzhledem k široké škále, do které digitalizace zasahuje, se předpokládá, že reálný dopad na výkon hospodářství jde až k 10 % HDP.