Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

10. 4. 201512:51

Zasedání předsednictva Vládního výboru 6. března 2015

6. března 2015 se uskutečnilo zasedání předsednictva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Jednalo se o první samostatné setkání předsednictva po několika letech, kdy předsednictvo nemělo svá vlastní pracovní setkání.

Důvodem změny je, že Výbor na listopadovém zasedání v roce 2014 doporučil svým usnesením členům předsednictva uskutečňovat jednání k diskusi o přípravě dokumentů legislativní a nelegislativní povahy a dalších závažných témat, která vyžadují součinnost více rezortů.

 

Na programu zasedání byly tři body, jejichž téma je velmi aktuální a bylo třeba je předjednat ještě před zasedáním Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které je naplánováno na 24. dubna 2015.


Prvním bodem bylo projednání vytvoření monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech osob se ZP. V novele zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, se navrhovalo, aby monitorování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením bylo v kompetenci veřejného ochránce práv. Tato úprava však byla z novely zákona vypuštěna. Proto je třeba znovu začít jednání o způsobu monitorování Úmluvy. Ministr Dienstbier informoval přítomné o aktuální situaci v této věci a uvedl, že je nadějně rozjednané, že by se monitorování Úmluvy opět vrátilo do rukou ombudsmana.


Druhým bodem jednání byla příprava Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, který se v současné době nachází v procesu vypořádávání uplatněných připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení. Debata se vedla především o zhodnocení součinnosti některých resortů.

Posledním bodem programu byla příprava koncepčních materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že toto téma již bylo projednáváno na separátních schůzkách, nediskutovalo se již k němu.

 

Na závěr byli členové předsednictva seznámeni s programem příštího zasedání Výboru, k němuž neměli připomínky.