Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

14. 10. 201411:25

Zápisy z jednání za IV. čtvrtletí 2014

Zápis z jednání č. 14 - Ing. Martin Tlapa, MBA

Zápis z jednání č. 14 - Ing. Jan Bukovský, Ph.D.

Zápis z jednání č. 15 - JUDr. Václav Novák

Zápis z jednání č. 16 - Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

Zápis z jednání č. 16 - MUDr. Milan Brázdil

Zápis z jednání č. 17 - Bc. Jan Drahota

Zápis z jednání č. 17 - doc. Ing. Ladislav Lehký, CSc.

Zápis z jednání č. 17 - Ing. Magdalena Faltýsková

Zápis z jednání č. 17 - Ing. Monika Marková

Zápis z jednání č. 18 - Ing. Michal Němec, Ph.D.

Zápis z jednání č. 18 - Mgr. Milan Šenk

Zápis z jednání č. 18 - Ing. Dana Jahodová

Zápis z jednání č. 18 - Ing. Václav Turko

Zápis z jednání č. 18 - JUDr. Michaela Pobořilová

Zápis z jednání č. 19 - Ing. Pavel Malínek

Zápis z jednání č. 20 - Mgr. Vít Doležálek

Zápis z jednání č. 20 - JUDr. Mgr. Jiří Georgiev, Ph.D.

Zápis z jednání č. 21 - Mgr. Jan Hart, LL.M.

Zápis z jednání č. 21 - Ing. Jiří Opletal

Zápis z jednání č. 21 - Ing. Aleš Kendík

Zápis z jednání č. 21 - Mgr. Patrik Mlynář

Zápis z jednání č. 22 - Ing. Michal Jedlička

Zápis z jednání č. 22 - Ing. Václav Hlaváček, CSc.