Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

22. 8. 201413:46

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 6. května 2019 č. 318 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019-2022. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Výbor zejména

Seznam členek a členů Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

Zápisy z jednání Výboru jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pavlíček, Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, e-mail: pavlicek.michal@vlada.cz, tel.: 725 716 477