Očekáváné události

6. 6. 201410:46

9. června 2014: Schůze vlády ČR, jednání vlády se zástupci Asociace krajů ČR

 

Jednání vlády

Členové vlády v pondělí 9. června 2014 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

Materiál navazuje na schválené střednědobé výdajové rámce na léta 2015 až 2017 a obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu a státních fondů na léta 2015 až 2017.

Materiál je prvním krokem k obnovení činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj jako strategického nadresortního poradního orgánu vlády, který se stane jedním z nástrojů naplňování koaliční smlouvy v oblasti udržitelného rozvoje.

Zpráva konstatuje nedostatky v dosavadních finančních kontrolách provedených ve státní správě a ukládá členům vlády zajistit přijetí konkrétních opatření ke zvýšení účinnosti finanční kontroly.

Materiál informuje vládu o záměru Ministerstva financí zadat dvě nadlimitní významné veřejné zakázky, které přispějí k regionálnímu rozvoji ve třech nejvíce strukturálně postižených krajích.

09.55 – fototermín

 

Jednání vlády se zástupci Asociace krajů České republiky

Po zasedání vlády se uskuteční jednání kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky se zástupci Asociace krajů České republiky. Společné jednání bude zahájeno pracovním obědem. Hlavními tématy budou:

12.00 – pracovní oběd členů vlády ČR se zástupci Asociace krajů České republiky
12.55 – fototermín při zahájení jednání
14.30 – tisková konference za účasti:

předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky
předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

 

Jednání koaliční rady

Hodinu po skončení jednání vlády se zástupci Asociace krajů následuje jednání koaliční rady.

Místo všech jednání

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1


Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz