Záznamy z jednání

27. 3. 201416:20

Záznam ze schůze BRS konané dne 24. března 2014

(usnesení č. 1-12)

Záznam z jednání schůze Bezpečnostní rady státu, konané dne 24. března 2014
Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS (dále jen „předseda BRS“) Mgr. Bohuslav Sobotka.

A. Projednáno s rozpravou:

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v České republice
BRS vyslechla informace přednesené předsedou BRS, ministrem vnitra, ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany, ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace a pověřeným ředitelem Vojenského zpravodajství a přijala
usnesení č. 1.

2. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2013
BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala
usnesení č. 2.
3.Informace o chystaném zahájení provozu kryptografického komunikačního systému
BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala
usnesení č. 3.

4. Zpráva o implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)
BRS projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala
usnesení č. 5.

5. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a léta následující
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 6.

B. Projednáno bez rozpravy:

8. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2013
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 7.

9.Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2014–2016
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 8.


10. Výchozí údaje ke cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX 2014 v České republice
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 9.


11. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2013
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 11.


12. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2014 s výhledem na 2. pololetí 2014
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 12
C. Pro informaci:

1. Informace o provedených úpravách Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy
2. Zpráva o stavu podzemních objektů na území České republiky
3. Závěrečné hodnocení českého provinčního rekonstrukčního týmu v afghánské provincii Lógar 2008–2013
4. Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2013
5. Výroční zpráva Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP)
za rok 2013
6. Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2013
7. Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů
8. Zpráva o činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2013


Předseda vlády
a předseda Bezpečnostní rady státu
Mgr. Bohuslav Sobotka