Aktuálně

6. 9. 201312:15

Premiér: Eurofondy mohou podpořit hospodářský růst

Na úspěšném čerpání evropských fondů závisí nejenom krátkodobá podpora hospodářského růstu, ale i konkurenceschopnost do budoucna. Řekl to premiér Jiří Rusnok na jednání Rady pro fondy Společného strategického rámce.

Předseda vlády Jiří Rusnok se spolu s ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem zúčastnil druhého jednání Rady pro fondy Společného strategického rámce, které proběhlo v prostorách České národní banky v Praze.

Premiér ve svém úvodním slově zdůraznil význam evropských fondů pro podporu hospodářského růstu v České republice. Zároveň mluvil o chybách při čerpání unijních prostředků. „Nešvarem českého systému vládnutí je nadprůměrné množství strategií ale jejich podprůměrná implementace,“ řekl Jiří Rusnok a dodal, že někteří ministři po nástupu na své rezorty objevili mnoho rozporných dokumentů. „Řada ministrů, kteří nastoupili na své resorty, objevila ve svých šuplících stohy strategických dokumentů, o kterých buď nikdo neví, nebo s nimi nikdo nepracuje nebo nejsou koordinovány s jinými resorty, a často tak bývají v rozporu se strategiemi jinými,“ řekl Jiří Rusnok.

Premiér dále vyjádřil naději, že Rada pro fondy Společného strategického rámce zabrání opakování minulých chyb. „Věřím, že tato rada sehraje historickou úlohu v tlaku na sladěnost resortních strategií. Z hlediska nastavení podmínek fungování evropských fondů bude zásadní, aby rada zajistila soulad s Národním programem reforem,“ dodal předseda vlády s tím, že v širší perspektivě by pak investice z evropských fondů měly souznít s cíli Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti.

Projev předsedy vlády Jiřího Rusnoka na zasedání Rady pro fondy Společného strategického rámce

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velmi rád, že vás mohu uvítat na druhém jednání Rady pro fondy Společného strategického rámce.

Téma evropských fondů považuji za klíčové pro jakoukoli vládu, ať už je to vláda odborníků či vláda politická. Věnovat se mu je nutné neustále a průběžně. Důvody jsou v podstatě dva.

  1. Prvním je, že se jedná prakticky výhradně o exekutivní záležitost.
  2. Druhým je, že není možné zastavit přípravy nového programovacího období na roky 2014-2020 do nástupu nové vlády vzešlé z voleb.

Jako jednu z priorit si má vláda určila podporu hospodářského růstu. Naše zadlužení sice není v evropském srovnání tak velké. Patříme dokonce do třetiny těch rozpočtově nejodpovědnějších zemí, přesto stále financujeme náš stát na dluh. Z tohoto důvodu jsou právě evropské fondy z krátkodobého a střednědobého pohledu tím zdrojem, který nám může v podpoře hospodářského růstu pomoci.

Samozřejmě že evropské peníze, respektive peníze evropských daňových poplatníků, mohou být jak dobrým sluhou, tak i zlým pánem. To jsme si ostatně zažili v posledních několika měsících či letech, kdy se najednou vynořily problémy s čerpáním evropských fondů. Ať už v oblasti procesních chyb či některých osobních pochybení. Najednou jsme tak stáli před situací, která znamenala a bohužel ještě znamená ohrožení čerpání v řádu miliard korun.

Ostatně podle poslední monitorovací zprávy MMR ze začátku srpna tohoto roku je stále certifikovaný objem prostředků pro operační programy na roky 2007-2013 stále jen na 75% (3/4) toho, co můžeme vyčerpat do konce letošního roku. Nechci nyní zabíhat do historie a popisovat všechny příčiny tohoto stavu, od nastavení rozsáhlého systému 26 operačních programů, přes procesní složitost až po selhání jednotlivců. Je to zkrátka skutečnost, se kterou musíme nějak pracovat. Pracovat a poučit se z ní do budoucnosti. Proto jsem rád, že vznikla Rada pro fondy Společného strategického rámce. Tato Rada totiž může být nástrojem, jak zabránit opakování chyb z minulosti. Její klíčovou úlohou je také nadresortní spolupráce.

Nešvarem českého systému vládnutí je totiž nadprůměrné množství strategií ale jejich podprůměrná implementace. Ostatně řada ministrů, kteří nastoupili na své resorty, objevila ve svých šuplících stohy strategických dokumentů, o kterých buď nikdo neví, nebo s nimi nikdo nepracuje nebo nejsou koordinovány s jinými resorty, a často tak bývají v rozporu se strategiemi jinými. Věřím, že tato Rada sehraje historickou úlohu v tlaku na sladěnost podobných strategií.

Z hlediska nastavení podmínek fungování evropských fondů bude zásadní, aby Rada zajistila soulad s Národním programem reforem – to představuje podle unijní legislativy elementární předpoklad čerpání. V širší perspektivě by pak investice z evropských fondů měly souznít se strategickými cíli Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti.

Stejně jako v jiných oblastech i zde platí, že Česká republika musí mluvit jedním hlasem. A to jak dovnitř, ke svým občanům, tak vně, tedy ke svým zahraničním partnerům, členským zemím EU, Bruselu i zbytku světa.

Abych to uzavřel, ještě jednou děkuji, že jsme se tady v tomto složení mohli sejít, a přeji i do budoucna této Radě, aby své poslání a účel brala vážně a se vší odpovědností. Závisí na tom totiž nejenom krátkodobá podpora hospodářského růstu, ale zejména naše konkurenceschopnost v dlouhém období. A právě zvyšování naší konkurenceschopnosti může být základem dlouhodobé prosperity České republiky.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.