Podle § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se v kraji, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k jiné národnosti než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny.