Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Členové Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Předseda

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

vládní zmocněnkyně pro lidská práva

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví

Ing. Marian Jurečka

ministr práce a sociálních věcí

Mgr. Václav Krása

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Členové

Mgr. Ing. Vladimír Mana, LL.M.

státní tajemník, Ministerstvo průmyslu a obchodu

PaedDr. Michal Černý

ředitel odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.

vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj

Mgr. Jiří Valenta

náměstek ministra financí

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová

vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Mgr. Venuše Škampová

ředitelka odboru zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví

Jaroslav Slavík

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Mgr. Terezie Hradilková

členka určená ministrem pro legislativu

Mgr. Jana Kotalíková

vedoucí Úřadu vlády ČR

Ing. Lenka Hamplová

vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní, Ministerstvo dopravy

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

vrchní ředitel sekce živého umění, Ministerstvo kultury

RNDr. Josef Postránecký

státní tajemník, Ministerstvo vnitra

Mgr. Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně

Mgr. Václav Polášek

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Marta Pečeňová

předsedkyně Za sklem

Andrea Brzobohatá, MBA

No Foot No Stress

Mgr. Ivana Ambrosová

předsedkyně Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice

Ing. Mgr. Petr Běhunek

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Jiří Vencl

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Ing. Karel Rychtář

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

Mgr. Jiří Morávek

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

JUDr. Pavel Ptáčník

vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením