Předseda

foto není k dispozici

členové Řídicího výboru

Pozice není obsazená

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Jan Žůrek

Podnikatelská obec: Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

JUDr. Olga Letáčková

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Jiří Dlouhý

Nestátní neziskové organizace: Společnost pro trvale udržitelný život

Ing. Jaroslav Šulc, CSc.

Odborové svazy: Českomoravská konfederace odborových svazů

Mgr. Richard Brabec

Ministerstvo životního prostředí

Pozice není obsazená

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Členové

Hana Stelzerová

Ženské organizace: Česká ženská lobby

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D.

Podnikatelská obec: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pozice není obsazená

Ministerstvo zemědělství

Aleš Chmelař, MSc

Státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády

Pozice není obsazená

Ministerstvo financí České republiky

Mgr. František Lukl, MPA

Svaz měst a obcí České republiky

Tomáš Vrbík

Hospodářská komora ČR

Ing. Josef Praks

Ministerstvo kultury

JUDr. Rostislav Dvořák

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Ing. Milan Taraba

Rada seniorů ČR

Ing. Radomír Jahoda

Ministerstvo obrany

Ing. Miroslav Zábranský

Ministerstvo spravedlnosti

Mgr. Martina Štěpánková

Úřad vlády - náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Ministerstvo vnitra

Pozice není obsazená

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

PhDr. Vladimír Špidla

ad personam

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví

Pozice není obsazená

Český statistický úřad

Mgr. Václav Pícl

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Martin Tlapa

Ministerstvo zahraničních věcí

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Ministerstvo dopravy

Mgr. Radko Martínek

Senát Parlamentu ČR

Jarmila Uvírová

Územní samosprávné celky: Asociace krajů ČR

Ing. Petr Švec

Územní samosprávné celky: Národní síť Zdravých měst

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

Akademická obec: Akademie věd ČR v. v. i.

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Akademická obec: Rada vysokých škol

prof. Bedřich Moldan, CSc.

Akademická obec: Česká konference rektorů

JUDr. Jaroslav Staněk

Odborové svazy: Asociace samostatných odborů ČR

Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Zemědělci: Agrární komora

Ing. Ondřej Šejtka

Mládežnické a dětské organizace: Česká rada dětí a mládeže

Mgr. Jiří Koželouh

Nestátní neziskové organizace: Zelený kruh

RNDr. Libor Ambrozek

Nestátní neziskové organizace: Český svaz ochránců přírody