Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Členové

Předseda

Předseda RVIS

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Místopředsedové

Ing. Petr Kuchař

zástupce ředitele Digitální a informační agentury

Ondřej Profant

náměstek člena vlády pověřeného řízením Legislativní rady vlády

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.

předsedkyně Výboru pro digitalizaci stavebnictví a územního plánování, vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Petr Očko, Ph.D.

vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Mgr. David Sláma

ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra

Ing. Tomáš Krejčí

1. náměstek ředitele, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Mgr. Milena Jabůrková, MA

viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR

Mgr. Jana Kotalíková

vedoucí Úřadu vlády

Bc. Blanka Šoulavá, MPP

předsedkyně Výboru pro Česko v digitální Evropě, oddělení evropské digitální agendy, Úřad vlády

Ing. Eva Pavlíková

zástupkyně občanské společnosti, výkonná ředitelka Česko.Digital

Členové

Mgr. Petra Pecková

hejtmanka Středočeského kraje, Asociace krajů České republiky

Mgr. Petr Dvořák

Bezpečnostní informační služba

Ing. Bc. Eva Krumpová, MBA

1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu

Ing. Marek Ebert

předseda Českého telekomunikačního úřadu

Ing. Karel Štencel

místopředseda, ředitel sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí, Český úřad zeměměřický a katastrální

Mgr. Tomáš Kroupa

ředitel odboru Hlavního architekta eGovernmentu, Digitální a informační agentura


Ing. Martin Plachý Ph.D.

člen představenstva, Hospodářská komora ČR

Ing. Ladislav Němec

náměstek ministra, Ministerstvo dopravy

JUDr. Petra Smolíková

náměstkyně sekce legislativní a ekonomické podpory kultury, Ministerstvo kultury

Ing. Blanka Cupáková

náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické, Ministerstvo obrany

Mgr. Marek Havrda, Ph.D.

náměstek ministra pro evropské záležitosti

Mgr. Karel Blaha

náměstek ministra pro legislativu

Mgr. Jana Havlíková

náměstkyně pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace, ministryně pro vědu, výzkum a inovace

Ing. Karel Trpkoš

náměstek pro řízení sekce informačních technologií, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

náměstek ministra, Ministerstvo spravedlnosti

Ing. Václav Jelen

vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Milan Blaha, Ph.D.

vrchní ředitel pro informační a komunikační technologie, Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Marcela Antošová

vrchní ředitelka sekce ekonomiky a informačních technologií, Ministerstvo zemědělství

Ing. Blanka Fajkusová, Ph.D.

vrchní ředitelka sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo zahraničních věcí

Ing. Aleš Kašpar

vrchní ředitel sekce ekonomicko-provozní, Ministerstvo životního prostředí

JUDr. Zdeňka Jůzlová

náměstkyně ředitele a vedoucí sekce provozně právní, Národní bezpečnostní úřad

Mgr. Eliška Olšáková

předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR

Mgr. Ing. Vladimír Kudyn, Ph.D.

ředitel sekce majetkové a právní, Správa státních hmotných rezerv

Radek Brázda

vedoucí oddělení informatiky Městského úřadu Vyškov, Svaz měst a obcí ČR

Mgr. Bc. Tomáš Vymětal

bezpečnostní ředitel, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Mgr. Simona Botková

ředitelka sekce kancelář Úřadu pro ochranu osobních údajů

Mgr. Tomáš Šimek

náměstek, Úřad pro zahraniční styky a informace

Ing. Luděk Janeček, MBA

ředitel odboru, Vojenské zpravodajství

Daniel Všetečka, MSc.

předseda Výboru pro Digitální ekonomiku a společnost, ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Monika Callerová, MBA

předsedkyně Výboru pro horizontální spolupráci, Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci, Úřad vlády


Bc. Marek Pur

předseda Výboru pro Informační koncepci České republiky, vedoucí programu Digitální Česko, NAKIT

Mgr. Martin Úlovec

předseda Výboru pro digitální vzdělávání, kabinet ministra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Ondřej Filip, MBA

výkonný ředitel CZ.NIC, zástupce občanské společnosti

Ing. Ondřej Felix, Csc.

Ministerstvo vnitra, zástupce občanské společnosti

Ing. Roman Vrba

generální ředitel,
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, zástupce občanské společnosti