Předseda: Jiří Dienstbier ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Členky a členové: Petra Bartáková, MSc., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jaroslava Beneš Špalková, Ministerstvo zemědělství PhDr. Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i. JUDr. Anna Doležalová, Ministerstvo vnitra Mgr. Petra Havlíková, NESEHNUTÍ Ing. Jiří Houdek, Ministerstvo pro místní rozvoj Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen Ing. Zdeňka Fidlerová, Ministerstvo financí PhDr. Martin Jára, Liga otevřených mužů Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, Ministerstvo práce a sociálních věcí Zdeněk Kadlec, Ministerstvo spravedlnosti Mgr. Rut Kolínská, Síť mateřských center Mgr. Daniel Koštoval, Ministerstvo obrany Mgr. Jindřiška Krpálková, ProDialog Dana Machátová, Českomoravská konfederace odborových svazů Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Český statistický úřad Bc. Helena Skálová, Gender Studies PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Mgr. Jana Smiggels Kavková, Česká ženská lobby PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovi univerzity Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová, Otevřená společnost Mgr. Veronika Šprincová, Fórum 50 % JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ministerstvo zdravotnictví Mgr. Michal Uhl, nezávislý odborník RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., Ministerstvo zahraničních vztahů JUDr. Marie Zvolská, Svaz českých a moravských výrobních družstev