Aktivity projektu

Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu Rady vlády pro rovnost žen a mužů za rok 2016

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu seznámil vládu ČR s činností Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) v roce 2016. Rada byla jako poradní orgán vlády ČR pro rovnost žen a mužů zřízena usnesením vlády ČR ze dne 10. října 2001 č. 1033. Členkami a členy Rady jsou zástupkyně a zástupci resortů, sociálních partnerů, občanské společnosti a odborné veřejnosti. Jejím předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

celý text zprávy

Delegace Úřadu vlády ČR se účastní 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Ve dnech 13. – 24. března 2017 v New Yorku probíhá 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen.

celý text zprávy

Minister Dienstbier congratulated the winners of the ‘Graduate’s Thesis on Gender Equality’ competition

On Tuesday June 14th, 2016 the Gender Equality Unit of the Office of the Government of the Czech Republic organized a conference on the occasion of the ceremonial announcement of the results of the competition ‘Graduate’s Thesis on Gender Equality’, initiated by Jiří Dienstbier, the Minister of the Czech Republic’s Government for Human Rights, Equal Opportunities and Legislation, and Chairman of the Government Legislative Council.

celý text zprávy

Proběhlo zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů a navazující mezinárodní konference Znásilnění: o čem se nemluví

Dne 8. prosince 2015 proběhlo v Lichtenštejnském paláci zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů a na ni navazující mezinárodní konference Znásilnění: o čem se nemluví, realizované v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života, financovaného z Norských fondů. „Znásilnění je problém, který se v České republice příliš neřeší. Touto konferencí chceme dané téma otevřít a hledat efektivní nástroje jeho řešení,“ řekla náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Martina Štěpánková.

celý text zprávy

Proběhla mezinárodní konference k domácímu násilí

Dne 30. listopadu 2015 proběhla v Lichtenštejnském paláci mezinárodní konference s názvem „Domácí násilí: co zůstává za dveřmi?“, kterou pořádalo Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života financovaného z Norských fondů. Konference byla součástí kampaně „16 dní aktivismu proti násilí na ženách“.

celý text zprávy

Ministr Dienstbier zahájil konferenci Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahájil dnes odpoledne svým úvodním projevem konferenci „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“, která se koná ve dnech 27. a 28. května 2015 v Praze.

celý text zprávy

Na zasedání na CSW v New Yorku se řešily vysoce aktuální a závažná témata jak pro ČR, tak pro Norsko

Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace vedená Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu. Vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová se účastní celého programu zasedání Komise, který probíhá i tento týden. 

celý text zprávy

M. Štěpánková: Představila jsem v New Yorku novou Vládní strategii pro rovnost žen a mužů

Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace vedená Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu. Vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová se účastní celého programu zasedání Komise, který probíhá i tento týden.

celý text zprávy

Uskutečnění zahajovacího semináře k vymezení zaměření metodiky ke sladění pracovního a soukromého života

Dne 12. března 2015 proběhl v budově Úřadu vlády ČR (Vladislavova ulice v Praze)“Zahajovací seminář k vymezení zaměření metodiky pro praktické a právní možnosti rozšiřování opatření pro sladění pracovního a soukromého života“. Seminář byl určen odborníkům a odbornicím v oblasti slaďování pracovního a soukromého života a koordinátorům a koordinátorkám, kteří mají tuto problematiku v kompetenci v jednotlivých resortech.

celý text zprávy

Česká delegace se účastní 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen (v originále CSW).

celý text zprávy

Vláda schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018

Vládní kabinet na svém dnešním zasedání schválil Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, který do vlády předkládal ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.

celý text zprávy

Uskutečnění školení k filmu Zuřivec (Sinna Mann)

Ve dnech 8. a 9. prosince 2014 se v Praze v prostorách hotelu Adria uskutečnilo dvoudenní školení zaměřené na problematiku domácího násilí „Film Zuřivec – edukativní materiál pro prevenci domácího násilí“. Školení bylo určeno odborníkům a odbornicím se zájmem o prevenci domácího násilí, a to jak z oblasti pedagogické a koordinátorské, tak z oblasti sociálních služeb a nestátních neziskových organizací. Školení bylo organizováno Úřadem vlády ČR v rámci projektu Programu CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“, který je spolufinancován z Norských fondů.

celý text zprávy