Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro práva LGBTI+ lidí

Výbor pro práva LGBTI+ lidí navazuje na činnost  Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin, která vznikla u příležitosti Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007). Pracovní skupina provedla ucelenou analýzu situace LGBT (gay, lesbické, bisexuální a transgender) menšiny v České republice. Analýza obsahuje konkrétní kroky směřující ke zlepšeni postavení LGBT minority v ČR. Tyto kroky (návrhy) mají formu doporučení jak v oblasti legislativní (změny zákonů, vyhlášek, či jiných právních předpisů), tak v oblasti nelegislativní (např. realizace osvětové činnosti).

celý text zprávy