Dotace pro rok 2022

Schválené dotace v rámci dotačního titulu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR pro rok 2022

Úřad vlády České republiky schválil dotace pro projekty protidrogové politiky na rok 2022.

celý text zprávy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2022

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 19. července 2021 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2022 usnesením č. 649. V souladu se schválenými oblastmi a prioritami dotačního řízení vyhlašuje Úřad vlády ČR výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“.

celý text zprávy