Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace pro rok 2021

Schválené dotace v rámci dotačního titulu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR pro rok 2021 (druhá výzva)

Úřad vlády České republiky schválil dotace pro projekty protidrogové politiky na rok 2021 (druhá výzva).

celý text zprávy

Schválené dotace v rámci dotačního titulu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR pro rok 2021

Úřad vlády České republiky schválil dotace pro projekty protidrogové politiky na rok 2021.

celý text zprávy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace do dalšího dotačního řízení v rámci ukazatele státního rozpočtu „Program protidrogové politiky“

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 24. srpna 2020 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2021 usnesením č. 863. V souladu se schválenými oblastmi a prioritami dotačního řízení vyhlašuje Úřad vlády výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace do dalšího dotačního řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2021.

celý text zprávy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2021

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 24. srpna 2020 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2021 usnesením č. 863. V souladu se schválenými oblastmi a prioritami dotačního řízení vyhlašuje Úřad vlády výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“.

celý text zprávy