Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace pro rok 2020

Schválené dotace v rámci dotačního titulu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR pro rok 2020 (druhá výzva)

Úřad vlády České republiky schválil dotace pro projekty protidrogové politiky na rok 2020.

celý text zprávy

Schválené dotace v rámci dotačního titulu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR pro rok 2020 (první výzva)

Úřad vlády České republiky schválil dotace pro projekty protidrogové politiky na rok 2020.

celý text zprávy

Druhá Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2020

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) na svém jednání 26. srpna 2019 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2020. Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k tomuto dotačnímu řízení jsou součástí této výzvy.

celý text zprávy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR

Vláda ČR schválila usnesením č. 624 ze dne 26. srpna 2019 oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2020, které doporučila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“). Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k dotačnímu řízení Úřadu vlády ČR na rok 2020 jsou součástí této výzvy.

celý text zprávy

Informace pro poskytovatele primární prevence o centralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky

V rámci centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci protidro-gové politiky bylo ve spolupráci MŠMT rozhodnuto o převodu části finančních prostředků MŠMT na preventivní aktivity do dotačního řízení RVKPP. Od r. 2020 nebude možné financování organizací realizujících programy primární prevence rizikového chování souběžně z dotačního řízení MŠMT a z dotačního řízení ÚV ČR. Účelem tohoto materiálu je pomoci žadatelům o dotaci na programy primární prevence s výběrem správného poskytovatele na centrální úrovni státu, tedy zda žádat v rámci dotačního řízení ÚV ČR nebo v rámci dotačního řízení MŠMT.

celý text zprávy

Centralizace finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 18. června 2019 doporučila a vláda dne 22. července 2019 schválila centralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky.

celý text zprávy