Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace pro rok 2019

Návrhy dotací v rámci dofinancování projektů v roce 2019

Dotační výbor navrhuje Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválit dotace v rámci dofinancování dotačního řízení na protidrogovou politiku Úřadu vlády v r. 2019.

celý text zprávy

Dofinancování projektů v rámci dotačního řízení na protidrogovou politiku Úřadu vlády v r. 2019

Odbor protidrogové politiky informuje o rozhodnutí vlády ze dne 25. 11. 2019 posílit dotační program „Protidrogová politika“ v kapitole Úřadu vlády ČR ještě v r. 2019.

celý text zprávy

Schválené dotace v DŘ RVKPP pro rok 2019

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila dotace pro projekty protidrogové politiky na rok 2019.

celý text zprávy

Návrh dotací na rok 2019

Dotační výbor navrhuje Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválit dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2019.

celý text zprávy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2019

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) na svém jednání 13. srpna 2018 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2019. Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k tomuto dotačnímu řízení jsou součástí této výzvy.

celý text zprávy