Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace pro rok 2018

Schválené dotace v rámci dofinancování mimořádného kola DŘ na rok 2018

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila v rámci mimořádného kola dotačního řízení dotace pro projekty protidrogové politiky na rok 2018.

celý text zprávy

Návrhy dotací v rámci dofinancování projektů v Mimořádném kole dotačního řízení RVKPP v roce 2018

Výbor Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro poskytování účelových dotací (Dotační výbor) na svém jednání 7. listopadu 2018 projednal návrhy dotací na podporu projektů protidrogové politiky v rámci Mimořádného kola dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro rok 2018.

celý text zprávy

Dofinancování projektů v rámci mimořádného kola dotačního řízení RVKPP

Odbor protidrogové politiky informuje o otevřené možnosti dofinancování projektů žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci v rámci mimořádného kola dotačního řízení v dotačním programu „Protidrogová politika“ vyhlášeného dne 13.04.2018 na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jejichž požadavky nebyly zcela uspokojeny.

celý text zprávy

Schválené dotace v rámci mimořádného kola DŘ na rok 2018

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila dotace pro projekty protidrogové politiky na rok 2018.

celý text zprávy

Návrh dotací v rámci mimořádného kola DŘ na rok 2018

Výbor Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro poskytování účelových dotací (Dotační výbor) na svém jednání 27. června 2018 projednal návrhy na podporu projektů protidrogové politiky v rámci mimořádného kola dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro rok 2018.

celý text zprávy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci mimořádného kola dotačního řízení v dotačním programu „Protidrogová politika“ na podporu projektů

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 13.04.2018 schválila oblasti a priority mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2018. Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k tomuto dotačnímu řízení jsou součástí této výzvy.

celý text zprávy

Schválené dotace na rok 2018 a přehled nových smluv o dlouhodobé spolupráci

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2018 a současně schválila návrhy na uzavření smluv o dlouhodobé spolupráci projektům navržených Dotačním výborem

celý text zprávy

Návrh dotací na rok 2018

Dotační výbor navrhuje Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválit dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2018 a současně navrhuje uzavření smluv o dlouhodobé spolupráci s některými projekty.

celý text zprávy

Vyhlášení dotačního řízení RVKPP na rok 2018

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 24. července 2017 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2018. Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k dotačnímu řízení 2018 naleznete v připojeném dokumentu.

celý text zprávy