Aktualizovaná Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 20/2011 k dotačnímu řízení RVKPP (platná k dotačnímu řízení pro rok 2013)

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) zveřejňuje text aktualizované Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 20/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky ve znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2012.

celý text zprávy