Jednání vlády

Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům. Více…

Členové vlády

Členové vlády - homepages jednání vlády - CZ

Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1
telefon: 224 002  111
e-mail: posta@vlada.gov.cz