Kontakt pro média

Michal Kačírek

tel: +420224002179
mobil: +420602107608
press.chvojka@vlada.cz

Kabinet

Bc. Jana Strunecká

ředitelka odboru kabinetu ministra
tel. 224 002 481
mobil: 725 716 484
email: strunecka.jana@vlada.cz

Náměstek ministra

Mgr.et Bc. Petr Krčál

náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Mgr. David Beňák

náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Sekce pro lidská práva

Mgr. Martina Štěpánková

náměstkyně ministra pro řízení Sekce pro lidská práva

 


 

Mgr. Radek Jiránek

ředitel Odboru pro sociální začleňování ÚV ČR

PhDr. Mgr. Andrea Baršová

ředitelka Odboru lidských práv a ochrany menšin

Sekce Legislativní rady vlády

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

náměstek ministra pro řízení Sekce Legislativní rady vlády
životopis

 


 

Mgr. Kateřina Slezáková

ředitelka Odboru hodnocení dopadů regulace

Mgr.et Mgr. Tomáš Dundr

ředitel Odboru vládní legislativy

Mgr. Ing. Dušan Uher

ředitel Odboru kompatibility