Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Helena Langšádlová

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace koordinuje financování českého výzkumu a sestavuje rozpočet na vědu a výzkum. Ministryně má tři priority: podporu excelence, podporu lidí ve vědě a transfer - přenos vědeckých výsledků do praxe.

Helena LangšádlováMinistryně pro vědu, výzkum a inovace